Molnár István

A búcsú mindig nehéz

Emlékezés Molnár István elnök-igazgató úrra, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett pedagógusra

Váratlanul ért bennünket a fájdalmas hír, 73 éves korában elhunyt Molnár István, intézményünk volt elnök-igazgatója.

1989-ben lett vezetője a Budapest XV. kerületi Sződliget Utcai Általános Iskolának, ekkor kezdődött a lendületes, innovatív munka.

Tornacsarnokkal, gyönyörű könyvtárral bővült az iskola, megépült a Pinceklub, Népijáték Olimpiát szerveztek a lelkes pedagógusok, a szabadságharc honvéd hadnagyának, Karsa Ferenc emlékének ápolása, Kereskedők Bálja és feledhetetlen közösségi rendezvények sora fémjelezte ezt a korszakot.

1992-ben kezdte meg tanulmányait az első középiskolai osztály.

1993-ban vette fel az iskola a Károly Róbert nevet.

1997-ben indult először a 13. évfolyam. 1999-ben létrejött a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola, majd egy évvel később a Vácrátót téri Óvoda is része lett az összevont intézménynek. A három intézményegységből álló nevelési-oktatási „központ” a kerület egyik legdinamikusabban fejlődő intézménye lett. A változás mozgató rugója, motorja Molnár István volt, aki felismerve a kor szavát és követelményeit, határozottan, olykor kemény kézzel, de a demokratizmusra törekedvén a megfelelő munkatársak bevonásával — rendkívül energikusan, kreatívan vezette, irányította, koordinálta a nevelő-oktató munkát.

A kiemelkedő, példaértékű tevékenységet ismerte el a Károly Róbert-díj, Az év pedagógusa, valamint Az év technikai dolgozója címekkel. A bölcs előrelátás, a kor kihívásainak való megfelelés, az idegen nyelvek magas óraszámban történő tanítása, az informatikai oktatás fontosságának hangsúlyozása, az ECDL és ECL vizsgaközpontok létrehozása, az érettségi mellett a kínált vakmák megszerzésének lehetősége, új hagyományok teremtése, az egész intézményt megmozgató nagy rendezvények, a szülői házzal kialakított kölcsönös, szoros együttműködés jellemezte elnök-igazgató úr munkáját. Nagymértékben épített a szülők kezdeményezéseire, újító ötleteire. A szülők aktív részesei voltak iskolánk életének, folyamatos bepillantást nyertek napi munkába. Nyitottságával, az adódó lehetőségek felkutatásával és kihasználásával számos támogatót nyert iskolánknak. Ennek eredményeképpen egy személyiségközpontú, elfogadó, szeretetteljes légkörű intézmény jött létre.

Menedzser típusú vezető volt, mindig és mindenhol az intézmény érdekeit képviselte. Fontos feladatának tekintette a nevelő-oktató munkánkat megismertetni a szűkebb és tágabb környezettel. Színes szabadidős programok segítették a Károly Róbert szellemiségben a közösségek összekovácsolódását. Az összetartozást tovább erősítették jelképeink (póló, jelvények, sportmezek). A jó tantestületi közösség kialakulását segítették a kirándulások, a Károly Róbert-napi bográcsozások, hagyományőrző és -teremtő programok. A menedzserszemléletnek köszönhetően szakmailag megalapozottan, támaszkodva a nevelőtestület energiáira, tartalékaira, újító, jobbító szándékára, a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda a kerületben és a kerület határain túl is ismertté vált.

Magas színvonalú pedagógiai munkájáért Molnár István elnök-igazgató úr 2005-ben Apáczai Csere János-díjban részesült.

Emlékét őrizve búcsúzom kollégáim és diákjaink nevében:
Kőszegi Árpádné igazgatóhelyettes