Évszázadok öröksége

Az Oktatási Hivatal EFOP 3.10.1-17 projektje hagyományteremtő szándékkal
Évszázadok öröksége
címmel művelődéstörténeti vetélkedősorozatot hirdet a Kárpát-medencei magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai számára.

A verseny pedagógiai célja

Az általános és középiskolai tanulók érdeklődésének felkeltése a magyar nemzeti kultúra kincsei: tárgyi és szellemi öröksége iránt. A verseny szervezői a korszak komplex megközelítésére, a humán műveltségterületek: történelem, irodalom, zene, képző- és iparművészet összehangolására, az ismeretek elmélyítésén túl a megszerzett tudás alkalmazására ösztönzik a versenyzőket; teret engedve kreativitásuknak is. A verseny szervezői kiemelten fontos célnak tekintik a határokon átívelő nemzeti identitástudat elmélyítését, valamint a közös múltból, kultúrából, hagyományokból táplálkozó összetartozás érzésének erősítését is.

A verseny kategóriái

1. általános iskolai kategória: általános iskolák felső tagozatán tanuló diákok
2. középiskolai kategória: középiskolákban tanuló diákok

Témája a 2018/2019-es tanévben

„… néped és hazád számára hasznosnak látassál.” /Bethlen Gábor/ – a Magyar Királyság és Erdély 1541–1648
A felkészüléshez szükséges szakirodalom, a térkép- és a képanyag a regisztrációt követően olvasható.

A nevezés módja és határideje
Nevezni 2018. szeptember 3. napját követően a karpatmedence.oktatas.hu/evszazadokoroksege linkre kattintva, a nevezési lap(ok) kitöltésével és a tanulói jogviszony igazolásának feltöltésével 2018. október 14-én 23.59-ig lehet.

Fordulók

1. iskolai forduló: 2018. november 5. 14.00–15.30
A nevezett csapatok a feladatokat számítógépen, online oldják meg. A felület 14 órakor megnyílik, és 15.30-kor lezár. A versenyfelügyeletet az iskola biztosítja. A javítást a versenyszervezők végzik.
2. forduló – regionális döntő: 2019. január 7. 14.00–15.30
Az iskolai fordulóból továbbjutó csapatok a második forduló feladatait a szervezők által megjelölt helyszínen oldják meg zárthelyi jelleggel, külső felügyelő közreműködésével. A kreatív feladatot a projekt honlapjára töltik fel versenyzők.
3. forduló – nemzeti döntő: 2019. március 15-16.
A döntőn írásbeli és szóbeli feladatokat oldanak meg a csapatok. Teljesítményüket kategóriánként háromtagú szakértői zsűri értékeli. A versenyzők itt mutatják be az előzetesen kapott kreatív feladatot is.

Az iskolai, területi válogatókról történő továbbjutás feltételei

Az első fordulóból iskolánként és kategóriánként a legjobb eredményt elérő 1-1 csapat jut a regionális döntőbe.
A nemzeti döntőn kategóriánként az a 9 csapat vesz részt, amely a regionális döntők eredménye alapján a legjobb eredményt érte el. A továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje Az első és második forduló eredményeiről a verseny honlapján adunk tájékoztatást a fordulót követő 10 napon belül.

Díjazás

A legjobb csapatok tagjai oklevelet, könyvjutalmat kapnak, és művelődéstörténeti tehetségtáborban vehetnek részt 2019 nyarán.
A nemzeti döntőre és a tehetségtáborba meghívott versenyzőket utazási, szállás- és ellátási költség nem terheli.

Pályázati feltételek

  • A versenyre 3 fős csapatok nevezhetnek.
  • A nevezés akkor érvényes, ha a csapat valamennyi tagja valamely Kárpát-medencei magyar tanítási nyelvű iskola tanulójaként rendelkezik tanulói jogviszonnyal, és a jelentkezési lap mellékleteként a tanulói jogviszony igazolását kitöltve (az intézményvezető aláírásával és az iskola hivatalos bélyegzőjével ellátva), PDF-formátumban feltöltötte.
  • Nevezni csak a megadott határidőig, a szükséges dokumentumok feltöltésével lehet.
  • Nevezési díj nincs.
  • A versenyfeladatok összeállításában és értékelésében közreműködő szakértők tanítványai nem vehetnek részt a versenyen.

A felkészüléssel kapcsolatos kérdésekre Bodonyiné Balog Erzsébet szakértő válaszol. Elérhetősége: evszazadok.oroksege@oh.gov.hu