In memoriam Divák Károlyné Györgyi néni

Divák Károlyné, Györgyi néni, akit mindenki csak így ismert és szeretett, életének 76. évében 2020 márciusában távozott közülünk.

1983 óta nyugdíjba vonulásáig dolgozott intézményünkben. Nagyra értékelte iskolánk szeretetteljes, családias, nyugodt légkörét, ahol azonnal otthon érezte magát, a közösség életének meghatározó személyisége lett. Minden szavával, cselekedetével, megnyilvánulásával szeretett iskoláját képviselte, népszerűsítette.

Magyar-ének szakos tanárként kiemelt feladatának tekintette a diákok kulturális nevelését, neveltségi szintjük emelését. Az anyanyelv ápolása, a zenei műveltség megalapozása, a harmonikus gyermeki személyiség kialakítása személyiségéből fakadt. A magyar nyelv, a szép és helyes beszéd, a nyelvi kultúránk megőrzése és fejlesztése mindig hivatásának fő eleme volt. Nem csak ezekben járt élen, hanem az élet minden területén követendő, megszívlelendő példaként szolgált. Pedagógusként mindig büszke volt tanítványaira, szülőként gyermekeire, nagyszülőként unokáira.

A szeretet, a bizalom, az őszinteség áthatotta egész életét, mindezzel tiszteletet, megbecsülést vívott ki mind a diákok, mind a szülők és a kollégák körében.

Osztályfőnökként sok diákot vezetett végig a felső tagozat rögös útjain. Mindenkiben megtalálta a szépet, a jót, a dicsérendő, megbecsülendő tulajdonságot és tudást. Számára nem volt reménytelen gyerek, csak több segítségre, megértésre, felzárkóztatásra szoruló. Minden tőle telhetőt megtett értük. Még nyugdíjas évei alatt is sokáig bejárt az iskolába, hogy korrepetálja, segítse a rászorulókat.

A diákok mellett az iskola minden dolgozójára egyformán figyelt, mindenkit egyformán tisztelt és becsült. Éveken keresztül munkaközösségvezetőként nagy hozzáértéssel és lelkiismeretesen szervezte, irányította, segítette a munkaközösség munkáját.

Iskolánk megbecsült, tisztelt és szeretett pedagógusát vesztettük el halálával. Soha nem fogjuk Őt elfelejteni.

Györgyike! Györgyi Néni! Isten nyugosztaljon! Nyugodj békében!