Karácsonyi köszöntő

 

Tisztelt Szülők!

A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola alkalmazotti közössége nevében szeretnék Önöknek és családjuknak békés, áldott karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog, egészségben és sikerekben gazdag új esztendőt kívánni.

Önöknek és nekünk közös a célunk és a feladatunk. Boldog, kiegyensúlyozott, vidám gyermekeket nevelni, biztonságos, szeretetteljes környezetben, családias légkörben, nyugodt körülményeket teremtve . A hatékony és eredményes oktató munkához feltétlenül szükséges az iskola és a szülői ház partneri kapcsolata. Az együttműködés alapfeltétele a kölcsönös bizalom, egymás tisztelete. Mi, pedagógusok a legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint oktatunk, felkészítve gyermekeinket az élethosszig tartó tanulás folyamatára. De nem csak a tantervileg előírt ismereteket közvetítjük, hanem kultúrát, azokat az örök, időtálló és megkérdőjelezhetetlen értékeket, melyek minden ember éltében igazodási pontként szolgálnak és elősegítik a boldog felnőtté válást.

Erre törekszünk, és ezen munkálkodunk folyamatosan, támaszkodva a hagyományokra, az általunk preferált értékekre.

A mai felgyorsult világban nehéz nyugalmat és biztonságot teremteni, mert a külvilágból az iskolát folyamatosan érő negatív hatások mind ez ellen dolgoznak.

Mi szeretnénk megteremteni ezt a biztonságot és nyugalmat.

A gyerekeinkre nehezedő hihetetlenül magas terhelés ellensúlyozására olyan érdekes, vonzó, izgalmas és tartalmas programokat igyekszünk biztosítani, ahol a gyerekek jól érzik magukat, kikapcsolódhatnak, élhetik saját kis világukat.

Mi, a Károly Róbert Általános Iskola pedagógusai nem szakmát, hanem hivatást választottunk és ezt a hivatást igyekszünk magas szinten gyakorolni.

A nevelőtestületünk- amelyre végtelenül büszke vagyok – egy jó szellemiségű, jól működő, összetartó, valóban gyermekközpontú nevelőtestület, ahol az egyéni érdekek háttérbe szorulnak a közös cél, a szeretetteljes, de következetes és magas szintű nevelő-oktató munka érdekében.

Megköszönöm az Önök támogatását, a felajánlott önkéntes munkát, a sok segítséget.

Boldog ünnepeket kívánok.

Kőszegi Árpád Jánosné
intézményvezető