Tájékoztató a 2018. évi nyári napközis táborról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Üdülési Szabályzata alapján a Csokonai Kulturális és Sportközpont (1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.) és a Gazdasági Működtetési Központ (1158 Budapest, Ady Endre 31-33.) működteti és szervezi 2018. év nyarán a nyári napközis tábort (a továbbiakban: tábor).

A tábor

 • a XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy/és
 • a XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén működő iskolák első – hatodik osztályos (a 12. életévét a tárgyévben betöltő) tanulóinak nyári napközis táboroztatását szolgálja.

Egyedi kérelem útján, a polgármester jóváhagyásával vehet részt a nyári napközis táboroztatásban az a gyermek, aki

 • 12 évnél idősebb, de a tárgyévben a 14. életévét még nem töltötte be, illetve
 • aki nem rendelkezik a XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, és nem a XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén működő iskola tanulója.

A kérelmet a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) NIF KKS Osztályon (fsz. 19-es szoba) személyesen lehet benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, iskolája nevét és címét, valamint a szülő elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím).

A tábor helye: Csokonai Kulturális és Sportközpont (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) és Czabán Általános Iskola (1152 Budapest, Széchenyi tér 13.) Telefon: 06/1-306-4016

A táborozás időtartama: 2018. június 18-tól 2018. augusztus 17-ig (minden héten hétfőtől péntekig).

A táborban a gyermekek számára teljes időtartamban pedagógus felügyeletet és védőnői szolgálatot biztosítunk.

Színes programok várják a táborozókat játékokkal, sportpályákkal felszerelt szép környezetben. A kirándulások és a helyi programok térítésmentesen vehetők igénybe.

Kirándulás esetén étkezési csomagot kapnak a gyermekek. Ezeken a napokon zárt cipőben, kis hátizsákkal és kulaccsal, vagy műanyag flakonnal szíveskedjék elengedni gyermekét a táborba.

A tábor kilenc hetes időtartama alatt a kerületi tanuszodába (1155 Budapest, Széchenyi út 89.) visszük – külön busszal – úszni a gyermekeket. Úszóruhát, papucsot, úszósapkát, törölközőt kérjük biztosítson és a mellékelt adatlap kitöltésével szíveskedjen nyilatkozni a gyermek úszástudásáról. Az adatlapot a táborba beiratkozáskor kell leadni.

A táborba hozott értékekért (pl. mobiltelefon, játékok, készpénz stb.) felelősséget nem vállalunk!

A tábor ideje alatt 6.30 (amennyiben igény van rá, 6.00 órától) — 7.30 óra között a gyermekek az alábbi helyeken gyülekezhetnek, ahol felnőtt felügyeletet biztosítunk:

 • XV. kerületi Tanuszoda (1155 Bp., Széchenyi út 89.)
 • Kikötő – Ifjúsági Közösségi Sziget (1156 Bp., Száraznád u. 5.)
 • Budai II. László Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)

A gyülekező helyeken délután 16.00 és 17.00 óra között is biztosítjuk a gyerekek felügyeletét, mindaddig, amíg megérkezik a szülő vagy a szülő által írásban felhatalmazott személy, aki jogosult a gyermeket elvinni. Az írásbeli felhatalmazást szíveskedjenek átadni a felügyelő pedagógusnak.

A XV. kerületi Tanuszoda (1155 Bp., Széchenyi út 89.) és a Kikötő – Ifjúsági Közösségi Sziget (1156 Bp. Száraznád u. 5.) gyülekező helyekről pedagógus kísérettel külön autóbusz hozza-viszi naponta a gyermekeket.

Fizetendő térítési díj (étkezés):

 • Kerületi lakóhellyel rendelkező gyermek: 606 Ft/fő/nap
 • Nem kerületi lakóhellyel rendelkező gyermek: 1048 Ft/fő/nap

A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, uzsonna). A Palota szünidei gyermekétkeztetési kedvezmény alapján a kerületben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is itt lakó gyermekek a Napközis táborban ugyanazt az étkezési díjkedvezményt (normatív kedvezmény: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, nevelésbe vett gyermek, 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő gyermek, tartósan beteg, fogyatékos gyermek után járó 50 %-100 1’70 kedvezmény; Palota intézményi gyermekétkezési kedvezmény) vehetik igénybe, amelyre a tanév során jogosultak voltak.

A Palota szünidei gyermekétkeztetési kedvezmény iránti kérelmet a tábor kezdetét megelőző 5. napig lehet benyújtani – mely határidő elmulasztása jogvesztő — az Önkormányzat ügyfélszolgálati Irodáján (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3., Ügyfélszolgálati idő: hétfő: 8.00-18.00 óráig, kedd, szerda, csütörtök 8.00 -16.30 óráig, péntek 8.00 -12.30 óráig).

Az étkezések befizetési, lemondási rendje:

Befizetési napokBefizetés ideje
Tábor első hetére 2018. június 5.
pótbefizetés:
2018. június 12.
Következő hetekre
(minden héten, kedden)
2018. június 19.
2018. június 26.
2018. július 3.
2018. július 10.
2018. július 17.
2018. július 24.
2018. július 31.
2018. augusztus 7.
6.30 órától – 10.00 óráig
14.30 órától – 18.00 óráig

A felsorolt napokon kívül nincs lehetőség pótbefizetésekre.

A befizetés helye: Budai II. László Stadion (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) Azon gyermekek szüleinek, akik térítésmentesen étkeznek, a befizetési napokon írásban meg kell rendelni az étkezést a következő hétre.

Kérjük, amennyiben megrendelték a napközis tábori részvételt/étkezést, de valamilyen oknál fogva mégsem tudják igénybe venni, akkor azt írásban lemondani szíveskedjenek.

Az étkezést lemondani csak írásban a

 • szalay.csilla@csokonaiksk.hu e-mail címen
 • személyesen leadva a Budai II. László Stadion (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) II. emeleti irodában, illetve a táborban, a táborvezetőnek átadva lehet.

Étkezési lemondást reggel 8.45-ig történő beérkezéssel a következő naptól tudunk elfogadni.

A jelentkezési lap itt letölthető: