Pályázati felhívás – DOK’20

A pályázat címe: DIGITÁLIS OKTATÁS 2020 – DOK’20

Témája: Mindennapok a digitális oktatás idején

Korcsoportok:
1. korcsoport: 1-2. évfolyam
2. korcsoport: 3.-5. évfolyam
3. korcsoport: 6.-8. évfolyam

Pályázati kategóriák:
 rajz (csak az 1-2. évfolyamosoknak)
 vers
 próza (novella, mese, esszé, …..) – bármilyen prózai mű

Mindegyik témája lehet valóságos vagy elképzelt, kitalált történet.

A pályázat beadásának feltételei:
 az iskola hivatalos e-mail címére elektronikus úton benyújtott pályázat Kőszegi Árpád Jánosné intézményvezető részére
 a vers és próza kategóriákban a terjedelem nem korlátozott
 rajz kategóriában a technika nem megszabott
 szülő/gondviselő által kitöltött adatvédelmi nyilatkozat

A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. május 22., péntek, 24.00 óra

Elbírálás határideje:
2020. június 12.

Eredményhirdetés: A tanévzáró alkalmával
Díjak, oklevelek külön korcsoportonként és kategóriánként
Sok kreatív ötletet és kiváló kidolgozást várunk!

Jó munkát kívánok!

Kőszegi Árpád Jánosné
intézményvezető

—————

Szülői nyilatkozat
a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola által kiírt Digitális oktatás – DOK’20 című pályázatához

Alulírott …………………………………………………………….nevű szülő/gondviselő hozzájárulok ahhoz, hogy a ……………………………………..nevű ……………… osztályos gyermekem által a pályázatra készített munka, alkotás (rajz, vers, próza) felkerülhessen az iskola honlapjára, kiadványban megjelenhessen, kiállítás anyagaként felhasználható legyen, bármilyen egyéb módon publikálható, felhasználható legyen (pl. iskolarádió, média, internetes fórumok stb.) névvel és alkotással együtt.
Ezt a nyilatkozatomat a pályázattal kapcsolatban teszem. Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatomat bármikor módosíthatom vagy visszavonhatom.

Budapest, 2020. május .……
szülő/gondviselő