Téli szünet – gyermekétkeztetés

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a téli szünetben a következő munkanapokon:

2019. december 23., december 30., december 31., 2020. január 2., január 3.

a kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben lakó – iskolai ügyeletet nem igénylő – kiskorú gyermekek részére is biztosítja a napi egyszeri meleg ebédet, helyben fogyasztással vagy elviteles formában, a Pajtás étteremben (1157 Budapest, Zsókavár utca 24 – 26. (Spirálház).

Étkezés megrendelésének helyei és időpontjai:

Időseket Segítő Szolgálat, Szociális Konyha
(1154 Bp., Arany János utca 51.)

Házi Gondozó Szolgálat, Időseket Segítő Szolgálat, Szociális Konyha
(1158 Bp., Klebersberg Kunó utca 20/A)

Időseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálat
(1156 Bp., Kontyfa utca 3.)

2019. december 12-én és 16-án 8-16 óra között

Étkezés megrendeléséhez szükséges dokumentumok:

  • az igénybevétel napjaira vonatkozóan kitöltött megrendelés aláírva,
  • hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a Nyilatkozat a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez nyomtatvány gyermekenként kitöltve,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő, tartósan beteg, nevelésbe vett gyermek esetében a Palota szünidei gyermekétkeztetési kedvezményre vonatkozó határozat,
  • az 5/2015. (11.5.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése alapján biztosított kedvezmények esetében Palota (intézményi és szünidei) gyermekétkeztetési kedvezményre vonatkozó határozat.