Őszi szünet – gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülő!

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében az őszi szünetben,

2019. október 28 — 2019. november 1. közötti munkanapokon

a kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben lakó – iskolai ügyeletet nem igénylő – kiskorú gyermekek részére is biztosítja a napi egyszeri meleg ebédet, helyben fogyasztással vagy elviteles formában, a Pajtás étteremben (1157 Budapest, Zsókavár utca 24 – 26. Spirálház).

Étkezés megrendelésének helyei és időpontjai:

Időseket Segítő Szolgálat, Szociális Konyha (1154 Bp,, Arany János utca 51.)
Házi Gondozó Szolgálat, Időseket Segítő Szolgálat, Szociális Konyha (1158 Bp., Klebersberg Kunó utca 20/A)
Időseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálat (1156 Bp., Kontyfa utca 3.)

2019. október 21-én és 22-én 8-16 óra között

Étkezés megrendeléséhez szükséges dokumentumok:

  • az igénybevétel napjaira vonatkozóan kitöltött megrendelés aláírva
  • hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a Nyilatkozat a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünideí gyermekétkeztetés igénybevételéhez nyomtatvány gyermekenként kitöltve
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 3 vagy több gyermekes családban nevelkedő, tartósan beteg, nevelésbe vett gyermek esetében a Palota szünidei gyermekétkeztetési kedvezményre vonatkozó határozat
  • az 5/2015. (11.5.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése alapján biztosított kedvezmények esetében Palota (intézményi és szünidei) gyermekétkeztetési kedvezményre vonatkozó határozat.

Budapest, 2019. október 7.

Tisztelettel
Németh Angéla
polgármester