Letölthető dokumentumok

Tantárgynévváltozás

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/B. 10) értelmében az iskola a tanügyi dokumentumaiban az erkölcstan helyett az ETIKA megnevezést használja 2017. április 28-tól.

A névváltozás nem érinti a tantárgy pedagógiai és tartalmi részét.