ELJÁRÁSREND A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ÉRVÉNYES FELADATOKRÓL, INTÉZKEDÉSEKRŐL!

ELJÁRÁSREND

A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskolában

 A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ÉRVÉNYES FELADATOKRÓL, INTÉZKEDÉSEKRŐL

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket az új tanév kezdetén. Bár jelenleg nincsenek központi korlátozó intézkedések, de a vírus jelen van életünkben, és egyre jobban veszélyezteti egészségünket, annak ellenére, hogy sokan már beoltatták magukat.

Először is szeretném megköszönni Önöknek az előző tanévben is tanúsított, folyamatos, szoros együttműködést, és a kölcsönös bizalmat. Tudjuk, hogy mindenkit nehezen, többeket nagyon is fájón érintett az elmúlt időszak. Bízunk benne, hogy már egy könnyebb tanév elébe nézünk most, bár az előrejelzések nem sok jóval bíztatnak bennünket.

Éppen ezért – figyelemmel arra, hogy minden tőlünk telhetőt meg kívánunk tenni annak érdekében, hogy minél kevesebb kockázat legyen iskolánkban, és a jelenléti oktatást ne kelljen rendkívüli szünettel vagy digitális oktatással felváltani – szeretném tájékoztatni Önöket az intézményünkben az Észak-Pesti Tankerületi Központ ajánlásait is figyelembe véve saját hatáskörben hozott vezetői döntés alapján bevezetésre kerülő, alkalmazandó intézkedésekről, mivel számunkra továbbra is elsődleges a tanulók és munkatársaink egészsége és biztonsága.

Ezek betartása és betartatása mindannyiunk érdeke. Gyermekeink, az iskola dolgozói, és az Önök, valamint az Önök családtagjainak védelmében a következő intézkedések betartását kérjük. Továbbá kérjük, gyermekeikkel is beszélgessenek el arról, hogy miért tartjuk fontosnak a felsorolt intézkedéseket.

Felkészülés a tanévkezdésre

Az elmúlt időszakban a Károly Róbert Általános Iskolában alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk. (összes helyiség, bútorok, csempék, mosható falak, faburkolatok, padló, szőnyegek, ablakok, párkányok, radiátorok, csövek, csaptelepek, kilincsek, korlátok, kapcsolók, képek, tablók, dekoráció, világítótestek, játékok, tornatermi eszközök, taneszközök stb.). A munkálatok miatt pedig folyamatos takarítás történt a por és a szennyeződések megszüntetése érdekében. ­Az előző tanévben elkezdődött és egész nyáron folytatódott a mosdók felújítása: vízvezetékrendszer korszerűsítése, a járólapok, csempék, vécé- és mosdókagylók cseréje. Szagtalan, csodálatos helyiségeket vehetnek birtokba diákjaink. A munkálatok egy része még rövid ideig folytatódik a tanév elején, de a megfelelő mennyiségű mosdó a tanulók rendelkezésére áll. Kérjük az önök és gyermekeik türelmét.

Az előző tanév folyamán leamortizálódott dolgokat (falak, termek, berendezések stb.) igyekeztünk helyrehozni, iskolánkat (a körülményekhez képest) élhetővé, esztétikussá és ismét vonzóvá tenni. A nyár folyamán minden karbantartási munka elkészült. Az udvar rendezése: fű-és bokornyírás, gyomtalanítás, kertrendezés, a balesetveszélyes ágak levágása folyamatosan megtörtént.

A konyhakertet kialakító tanulóink egész nyáron szorgalmasan jártak be gondozni a növényeiket. Köszönet érte Önöknek és a lelkes gyerekeknek.

Készül a jubileumi szobor talapzata. Az elkészült szoborba a jövő számára egy időkapszulát fogunk elhelyezni.

A tanévkezdéssel kapcsolatos teendőket elvégeztük. Az intézmény készen áll a tanulók fogadására.

Az intézmény látogatása, az intézményben való tartózkodás

Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.

Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. A karantén szabályok betartása is kötelező mindenki számára.

Igyekszünk megtenni a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

Az osztálytermekben a tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. (Ha a pedagógus ezt kéri, akkor viszont kötelező.) A közösségi tereken (folyosók, mosdók, ebédlő…) azonban előírás, hogy a tanulók viseljék a maszkot addig, amíg a közösségi téren tartózkodnak (beérkezés az iskolába, szünetekben, büfében történő vásárláskor, ebédlőben sorban álláskor, hazamenetelkor. Ez mindannyiunk érdekében nagyon fontos csakúgy, mint az 1,5 méteres távolságtartás, hiszen a szűk folyosókon és egyéb részeken nagyon nehéz a különböző csoportok találkozását megakadályozni, illetve a megfelelő távolságot megtartani (bár erre törekszünk).

A testnevelésórák megtarthatók, de az időjárás függvényében igyekszünk szabad téren mozgatni a diákokat.

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.

Megtarthatók a szakkörök, külsős programok, rendezvények stb.

A szülői értekezletek megtartási módját – személyes vagy online – az osztályfőnökök döntik el.

A hivatalos ügyek intézése érdekében a szülők bejöhetnek az iskolába, nekik is a maszk viselése kötelező.

Tanulóink érdekében és védelmében viszont kérjük a Kedves Szülőket, hogy fogadják el azt, hogy nem jöhetnek be az iskolába. Az oltás nem véd meg a betegségtől, csak enyhíti a tüneteket, de nem lehet tudni, hogy éppen az Önök családjában, vagy éppen az Ön gyermeke esetében lesz komolyabb következménye a betegségben.

Sok esetben tünetmentes betegek is fertőzhetnek, ami szintén veszélyezteti mind a tanulók, mind a családok, mind a pedagógusok egészségét.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Annak használata egyelőre javasolt, de nem kötelező. Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet. A szociális helységekben folyamatosan biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk, textiltörölköző és textil szalvéta használatát továbbra sem javasoljuk.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók az adott korosztálynak megfelelő szintű részletes tájékoztatást kapnak. Arra kérem Önöket, hogy ezeket a higiénés szabályokat Önök is tanítsák meg, és tartassák be a gyerekekkel, különösen a köhögésre, tüsszentésre vonatkozóan.

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.

A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse.

Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

Az étkezésre vonatkozó szabályok

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítanunk a tanulók alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy egyszerre ne legyen nagy tömeg az ebédlőben. A sorban állásnál megfelelő távolság megtartását lehetőleg be kell tartani. A beosztást az órarend függvényében készítjük el.

Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a konyhai dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza, és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

Az iskola egészségügyi ellátás szabályai

Augusztus 30-án – illetve szeptember 2-án pótlólagosan – oltották be azokat a 12. életévüket betöltött tanulóinkat, akiknek a szülei kérték az iskolában történő beoltást. Az oltási lehetőség szülői szervezéssel és regisztrálással az oltópontokon folyamatos mindenki számára, aki igényt tart rá.

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

Az iskolai védőnőkkel nagyon jó kapcsolatot ápol az intézmény. Mindenben segítséget nyújtanak, amennyiben szükséges.

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a kellő óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

Tanulói hiányzások kezelése

A hiányzással kapcsolatos kedvezmények megszűntek, a házirendben foglaltaknak megfelelően kell a hiányzásokat igazolni.

Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Teendők beteg személy esetén

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, hogy gyermekét mielőbb vigye haza, majd feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A betegség tüneteit mutató tanulónak szintén kötelező a maszk viselése az elkülönítés alatt, az iskolában való tartózkodás idején.

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

A szülő minden esetben köteles jelenteni az iskolának, ha gyermeke (iskolánk tanulója) covid fertőzött.

Intézkedések fertőzéssel érintett személy esetében

Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a tanulói felügyeletet az intézmény megszervezi a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a tanulói felügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.

A tanulói felügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

 

Budapest, 2021. szeptember 01.

 

Letölthető PDF változat.