Házirendkiegészítés

A járványügyi helyzetre való tekintettel a következő szabályok betartása szükséges:

 • Az iskola közösségi terein maszk viselése kötelező, ezt helyesen kell használni (szájat, orrot eltakarva)
 • A pedagógus utasítására a tanórákon, egyéb foglalkozásokon is elrendelhető a maszk viselése
 • A közösségi tereken való közlekedéskor kerülni kell a tömeget
 • Kötelező az 1.5, m-es védőtávolság betartása (elsősorban a közösségi tereken, lehetőség szerint a tantermekben is)
 • Több osztály tanulóiból álló foglalkozások szervezése kerülendő (pl. szakkörök, sportkörök…)
 • Október 1-től kötelező a belépéskor a hőmérőzés (a határérték megállapítása az országos tisztiorvos utasítása szerint történik)
 • Gyakori kézmosás, fertőtlenítés
 • csak papírtörlő használata engedélyezett, textil kéztörlő használata tilos
 • Egymás eszközeinek összefogdosása, tapogatása tilos
 • Tilos egymás puszilgatása, ölelgetése
  Kerülendő a kézfogás
 • Szigorúan be kell tartani a köhögési, tüsszentési etikettet
 • Legyen mindig papír zsebkendő a tanulóknál, a használt papír zsebkendőt azonnal a kukába kell dobni
 • Tartsunk magunk körül rendet
 • Fontos a szelektív hulladékgyűjtés
 • Gyakori szellőztetés szükséges
 • Betegen nem szabad iskolába jönni! Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A betegség tünetei esetén a tanulót el kell különíteni és a szüleit/gondviselőjét értesíteni kell. Jelentkezni kell a háziorvosnál.
 • A beteg tanuló csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy immunszupprimált állapota miatt , és erről orvosi igazolással rendelkezik, azt bemutatja, esetleges hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ebben az időszakban a tanuló otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 • Ügyelni kell egymás és saját egészségünkre!
 • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak különleges esetekben kizárólag az intézményvezető előzetes engedélyével

Budapest 2020. október 1.

Kőszegi Árpád Jánosné 
intézményvezető 

Klinkóné Kovács Katalin
Diákönkormányzatot segítő tanár