In Memoriam Deákné Oláh Marianna

Drága Marianna!

Elmentél. Végleg távoztál közülünk.

Itt hagytál minket. A családodat, a barátaidat, a kollegáidat és azt a sok, téged szerető és tisztelő diákot, akiket hosszú éveken át neveltél, oktattál, tanítottál. Segítetted őket a bajban, és együtt örültél velük a sikereiknek. Vigyáztál rájuk, óvtad és szeretted őket. Végigkísérted életútjukat, boldogan fogadtad a régi diákok és szülők beszámolóit a sikerekről, melynek elérésében neked is nagy részed volt. Hogy miért? Mert olyan tudás birtokában bocsátottad útjukra tanítványaidat, amivel a középiskolákban jól megállták a helyüket. És olyan értékeket közvetítettél feléjük, amelyek egy életre meghatározták személyiségüket, igazodási pontként szolgáltak ifjú éveik során.

Most gyászolunk. Nehéz terhet mért rád a sors. Felfoghatatlan a halálod, a hiányod. A döbbenet, a szomorúság és a harag egyaránt munkál bennünk. Emberi elmével fel nem fogható, hogyan történhetett meg mindez. Értetlenül állunk a történtek előtt. A veszteség tudata végtelen szomorúsággal tölt el minket.

Egész életedet, a tanítással eltöltött több mint 30 évet a pedagógiának, szeretett iskoládnak és az ide járó diákok nevelésének, oktatásának szentelted. Magas fokú szakértelemmel művelted mesterségedet, gyakoroltad hivatásodat. Végtelen alázattal, maximális odaadással és hittel tetted ezt.

A pedagógus pályán eltöltött több évtized alatt mindig a segíteni akarás, a jobbító szándék vezetett. Kiemelkedő szakmai tudásodat és eredményes munkádat tisztelet és elismerés övezi. Kiváló pedagógus és kiváló ember voltál.

Emberi tulajdonságaid, a szerénységed, a kedvességed, és az örök optimizmusod mindig átlendített az akadályokon. Valamennyien szerettünk és tiszteltünk. Egyike voltál azoknak a kiváló pedagógusoknak, akire mindenki felnézett, akivel jó volt beszélgetni, aki mindig tudott egy kis vidámságot, humort még a legnehezebb helyzetekbe is belecsempészni.

Szeretetet adtál és kaptál.

Soha senkinek nem ártottál, mindenkinek csak segítettél. Figyeltél a szorongó, lemaradó gyerekekre, buzdítottad, ösztönözted őket, csakúgy, mint ahogy támogattad a tehetséges fiatalokat.

Intézményi, kerületi, területi szinten versenyeket, programokat szerveztél. Mindig és mindenhol büszkén képviselted iskoládat. Szélesebb körben is ismerték és tisztelték tevékenységedet, a környező kerületek iskoláinak pedagógusai is elismeréssel méltatták a munkádat. Mindig mindenben lehetett rád számítani. Sokszor estig tartó megbeszéléseket folytattunk, ahol együtt gondolkodtunk, ötleteltünk, hogyan tudnánk még eredményesebben, hatékonyabban, szebben megszervezni egy-egy programot, témahetet, hagyományt, versenyt. Mint osztályfőnök, igazi anyatigrisként „védted” a tiéidet. Küzdöttél értük, ha kellett. Tetted ezt mindig jó szándékkal és nagy-nagy szeretettel. Rengeteg szabadidős programot szerveztél részükre, ezzel számos érdekes és izgalmas élményt biztosítva számukra.

Szaktanárként igyekeztél bevezetni a diákokat a matematika és a kémia tudományának rejtelmeibe. Sokan miattad, emberi tulajdonságaid és hatékony pedagógiai módszereid miatt szerették meg ezeket a tantárgyakat.

Munkaközösség vezetőként hosszú éveken át koordináltad és fogtad össze eredményesen a munkacsoport tevékenységét. Precíz, alapos és mindenre kiterjedő, számításokkal és adatokkal alátámasztott értékeléseid példaértékűek.

A nevelőtestületnek meghatározó tagja voltál. Nélküled elképzelhetetlen volt egy program, rendezvény létrehozása. Még ha nem is a te feladatod volt, akkor is segítettél és tevékenyen részt vállaltál a feladatokból.

Soha nem mondtál nemet, ha kértünk valamit. Munkádat maximális odaadással végezted. Nem panaszkodtál a nehézségek miatt, hanem a megoldást kerested. Igyekeztél mindennek a jó oldalát nézni és a bajból is sikert kovácsolni.

Hiányzol! Hiányoznak a szavaid, a mosolyod, a kedvességed, a sikerek feletti örömöd, amit mindig megosztottál velünk.  Hiányod pótolhatatlan. Elvittél magaddal egy darabot a szívünkből. Emléked örökre megőrizzük.

Nyugodj békében!

Isten veled, Drága Marianna!

Búcsúzom Tőled:

munkatársaid, a tanulók, a szülők és mindenki nevében, aki ismert és szeretett:

Kőszegi Árpád Jánosné / Zsuzsi

intézményvezető

 

Deákné Oláh Marianna szakmai életútja

Diplomáját az egri Ho Si Minh tanárképző Főiskola matematika-kémia szakán szerezte meg 1988-ban. A főiskola elvégzése után pályakezdőként iskolánkban – akkor még Bogáncs utcai Általános Iskola – helyezkedett el. Első perctől kezdve egy rendkívül lelkiismeretes, alapos, segítőkész, nagy tudású kollégát ismertünk meg benne, akinek a tudás átadásán túl nagyon fontos volt a diákokkal és a kollégákkal kialakított emberi kapcsolat is. Teherbírása végtelennek tűnt. Munkába állása után hamarosan osztályfőnökséget vállalt. Megismerve személyiségét és rátermettségét, 1990 szeptemberében kollégái megválasztották munkaközösség-vezetőnek, amely tevékenységet a gyesen töltött néhány év kivételével egészen 2018-ig kiválóan végzett.

Folyamatosan koordinálta a munkaközösségéhez tartozó pedagógus társai munkáját.

Rendszeresen képezte magát annak érdekében, hogy diákjainak naprakész tudást adjon át a lehető leghatékonyabb módszerek ismeretében. Számos továbbképzésen vett részt, mely a tanulók személyiségfejlesztéséhez, a tehetséggondozáshoz és a nehézségekkel küzdő tanulók minél hatékonyabb ellátásához nyújtott segítséget.

Órákat látogatott, felkérésre vagy önkéntes felajánlás alapján bemutató órákat tartott, melyekkel hozzájárult a képzéseken szerzett tudásának megosztásához.

Odaadással segítette a pályakezdő és új kollégák beilleszkedését, munkáját.

Aktív részt vállalt az iskolai alapdokumentumok kidolgozásában, módosításában.

Mindig, mindenben lehetett rá számítani.

Nagy gondot fordított a helyes és hatékony módszerek alkalmazására, az egységes követelményrendszer betartására. Mindig megtalálta az egyensúlyt a társadalmi és iskolai elvárások között.

Rendszeresen készítette fel tanítványait iskolai, kerületi és területi, budapesti versenyekre: kémiaversenyek, katasztrófavédelmi vetélkedő, KossuThalesz matematikaverseny, gyakorlati matematikaverseny, Babits-kupa, Bolyai matematikaverseny, Zrínyi matematikaverseny. Az utóbbi szervezésében és lebonyolításában komoly részt vállalt, mivel a verseny kezdete óta a mai napig iskolánk az egyik rendezési helyszín. Diákjai több alkalommal értek el dobogós helyezéseket.

Osztályfőnökként sok osztály útját egyengette. Minden diákja nagyon fontos volt számára, ezért rendszeres és szoros kapcsolatot ápolt a szülőkkel.

A hátrányos helyzetű és veszélyezetetett tanulók megsegítése érdekében folyamatosan együttműködött a gyermekvédelemmel. Mindig gondoskodott a rászorulók megsegítéséről.

Nagyon komoly pályaelőkészítő és pályaválasztási tevékenységet végzett, melynek következtében biztos lehetett abban, hogy tanítványai a megfelelő középiskolát (pályát) választják.

Mindig szem előtt tartotta a közösség fejlesztését. Ennek érdekében számos szabadidős és kulturális programot szervezett. Nagy hangsúlyt fektetett a hagyományok ápolására. Aktiv szervezője és részese volt több nagyszabású iskolai rendezvénynek. Nevéhez fűződik a környezetvédelmi hét programsorozata is.

Környezetvédelmi pályázatot készített, melynek eredményeképpen udvarunkat füvesítették, sok fát és bokrot, egyéb növényt ültethettünk.

Az intézmény, a tanulók és kollégái érdekeit szem előtt tartva kiváló partneri kapcsolatot ápolt például a katasztrófavédelemmel, kereskedelmi dolgozókkal, egyéb szervezetekkel.

Aktivitása, lelkesedése, kitartása, ötletei és erdeményei, magával ragadó egyénisége mindannyiunk számára nagyon fog hiányozni.

Iskolánk első féléve képekben meg tekínthető pdf formátumban az alábbi linkre kattintva.