Járványügyi készenlét idején alkalmazandó feladatok, intézkedések

Tisztelt Szülők!

Ismételten köszöntöm Önöket az új tanév kezdetén. Ígéretemhez híven ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a járványveszély idején bevezetésre kerülő, az intézményünkben  alkalmazandó intézkedésekről.

Először is szeretném megköszönni Önöknek a digitális tanrend idején történt szoros és folyamatos együttműködést. Tudjuk, hogy ez az időszak nem csak a pedagógusoktól, nem csak a tanulóktól, de Önöktől is nagy erőfeszítéseket kívánt. A köszönetem nem csak a fent említett időszakra szól, hanem az egész tanévre.

Az új tanévet a szokásos módon, személyes jelenléttel kezdhetjük, de a járványügyi helyzetre való tekintettel számos komoly, szigorító intézkedést kell bevezetnünk. Ezek betartása és betartatása mindannyiunk érdeke. Gyermekeink, az iskola dolgozóinak, és az Önök, valamint az Önök családtagjainak védelmében a következő intézkedések betartását kérjük és némely intézkedést  kötelezővé is tesszük. Az eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott” Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című protokoll alapján készült.

A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskolára vonatkozó eljárásrendet az Iskolai Szülői Választmány támogatásával, az iskolavezetés egységes döntése alapján készítettük el.

 

Felkészülés a tanévkezdésre

Az elmúlt időszakban a  Károly Róbert Általános Iskolában alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk. (összes helyiség, bútorok, csempék, mosható falak, faburkolatok, padló, szőnyegek, ablakok, párkányok, radiátorok, csövek, csaptelepek, kilincsek, korlátok, kapcsolók,  képek, tablók, dekoráció, világítótestek, játékok, tornatermi eszközök, taneszközök……) Nyáron megvalósult  6  gyermekmosdó javítása, festése, a sérült falburkolatok javítása, egy teljes tanterem kifestése. Minden karbantartási munka elkészült. Az udvaron megszűntettük a régi balesetveszélyes homokozót, a felszedett kövekből kialakítottuk a Károly Róbert Emlékkertet. Folyamatosan megtörtént az udvar rendezése, fű-és bokor nyírás, gyomtalanítás, kertrendezés, a balesetveszélyes ágak levágásra kerültek. Az intézmény készen áll a tanulók fogadására.

 

Az intézmény látogatása, az intézményben való tartózkodás

Intézményünket  kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.

 

Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Igyekszünk megtenni a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

Az osztálytermekben igyekszünk- amennyiben a helyi adottságok ezt lehetővé teszik– a tanulók lazább elhelyezéséről gondoskodni, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A közösségi tereken (folyosók, mosdók, ebédlő…) azonban kérjük, hogy a felső tagozatos tanulók viseljék a maszkot, addig amíg a közösségi téren tartózkodnak. (beérkezés az iskolába, szünetekben, büfében történő vásárláskor, ebédlőben sorban álláskor, hazamenetelkor…) Ez a felsős tanulók vonatkozásában nagyon fontos lenne,  csakúgy, mint a kötelezően előírt 1.5 m-es távolságtartás, hiszen a szűk folyosókon és egyéb részeken nagyon nehéz a  különböző csoportok találkozását megakadályozni (bár erre törekszünk) .

Főszabály szerint a közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején kifejezetten javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. Az informatika, az idegennyelvi termek és a tornaszoba , tornacsarnok kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet-tehát saját tantermüket– használják. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végeznünk.

A testnevelésórákat az időjárás függvényében igyekszünk szabad téren megtartani.

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.

Az első időszakban esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvények megszervezésétől eltekintünk. Ezért ebben a tanévben a tanévnyitó ünnepélyt iskolarádión keresztül tartjuk. A kis elsősöket azonban osztályonként külön-külön szülői részvétel nélkül a tornacsarnokban a szokásos módon köszöntjük. Sajnálatos módon így a szülők nem vehetnek részt ezen a szép eseményen, de remélem megértik, hiszen gyermekeink  és valamennyiünk egészsége fontosabb mindennél. A szülői értekezleteket sem tartjuk személyes részvétellel, hanem a megszokott egyéb csatornákon keresztül  (erről az osztálytanítók , osztályfőnökök tájékoztatást adnak).

 

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Annak használatára fel kell hívni a figyelmet.  Az intézménybe érkezéskor fertőtlenítse a kezét, étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet. A szociális helységekben folyamatosan biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő, tilos.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók, az adott korosztálynak megfelelő szintű részletes tájékoztatást kapnak. A tanulók megtanulják az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Arra kérem Önöket, hogy ezeket a higiénés szabályokat Önök is tanítsák meg, és tartassák be a gyerekekkel, különösen a köhögésre, tüsszentésre vonatkozó köhögési etikettet.

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.

A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse.

Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

 

Az étkezésre vonatkozó szabályok

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítanunk a tanulók alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Ezért az étkezés, ebédeltetés valószínűleg lassabb ütemben fog haladni a védőtávolság megtartása érdekében. A beosztást az órarend függvényében készítjük el.

Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a konyhai dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

 

Az iskola egészségügyi ellátás szabályai

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. Kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

 

Tanulói hiányzások kezelése 

 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Teendők beteg személy esetén 

 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Tanuló esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A betegség tüneteit produkáló  tanulónak szintén ajánlott a maszk viselése  az elkülönítés alatt, az iskolában való tartózkodás idején. Ezért kérjük a kedves szülőket, hogy minden tanulónál  (alsósoknál is) legyen szájmaszk.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

Intézkedések fertőzéssel érintett személy esetében 

 

Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a tanulói felügyeletet az intézmény megszervezi a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a tanulói felügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
A tanulói felügyelet  során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

Budapest, 2020. augusztus 28.

Kőszegi Árpád Jánosné
intézményvezető