Pályázat informatikai eszköz beszerzésére

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat polgármestere az általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázatot ír ki.

Pályázatot az a természetes személy nyújthatja be, aki a pályázat benyújtásának napjától számítva Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, emellett életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakik. Pályázó gyermeke köznevelési intézmény 1-13. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 120.000 Ft, a gyermeket egyedül nevelő személy esetében a 150.000 Ft-ot. Családonként egy pályázó nyújthat be kérelmet, egy informatikai eszköz megvásárlására.

Pályázónként legfeljebb 50.000 Ft támogatás adható az informatikai eszköz megvásárlásához.

A pályázatot 2020. augusztus 1. és október 30. között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) vagy postai úton (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) valamint ügyfélkapun keresztül elektronikusan.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.bpxv.hu).

A pályázathoz mellékelni kell a pályázati adatlapot, az eredeti számlát, valamint a felsorolt iratokat, igazolásokat, nyilatkozatokat. (a gyermek tanulói jogviszony igazolása, a család jövedelmének igazolása, stb.)

Cserdiné Németh Angéla
polgármester