Ezért szeretnek ide járni a gyerekek

Több mint 50 év tapasztalat

0 Diák
0 Kitünő tanuló
0 Jeles tanuló
0 Szaktanári és osztályfőnöki dicséret
0 Igazgatói dicséret

Miért a Károly Róbert Általános Iskola?

Iskolaotthonos oktatás

Az alsó tagozaton iskolaotthonos formában tanítunk. Két tanító van az osztályban, nagyon jól összeszokott, jól együttműködő párok.
• az egyik magyar nyelv és irodalmat, készségtantárgyakat,
• a másik matematikát, környezetismeretet és készségtantárgyakat tanítja.

Tartalmas szabadidő

Az iskolaotthonban tanító pedagógus gondoskodik a szabadidő tartalmas eltöltéséről, a tanulók másnapi felkészüléséről is, ami az önálló tanulás keretében történik. A tanító segítségével sajátítják el a gyerekek a különböző tanulási technikákat (időbeosztás, feladatok sorrendje, szóbeli tanulás módszere).
A gyerekek a felszerelést általában csak hétvégén viszik haza.

Optimális osztálylétszám

Az első osztályok indítását optimális létszámmal tervezzük.
A kötelező tantárgyak óraszáma az első évfolyamon heti 25 óra.

Tornaterem

A gyönyörű, tágas, jól felszerelt tornatermünk lehetőséget biztosít a mozgásra, az egészséges életmód kialakítására, a különböző sportágak kipróbálására.
Minden évfolyamon működik a mindennapos testnevelés.

Udvar

A nagy udvar, a levegőzéshez, a mozgásos játékokhoz, az izgalmas fogócskához, bújócskához nyújt teret a jó levegőn

Felzárkóztatás

A lemaradó tanulók felzárkóztatásában fejlesztő pedagógus segít. Feladata a tanulásban lemaradók fejlesztése, illetve azoknak a részképességeknek a fejlesztése, amelyek szükségesek a továbbhaladáshoz.
A beszédjavítást logopédus végzi. A különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel gyógypedagógus, valamint iskolapszichológus foglalkozik.

Szakkörök

Lehetőségeink szerint különböző szakköröket (furulya, matematika, néptánc, töprengő helytörténeti, kézműves, mozdulj!, sakk) indítunk, ahol mód van az érdeklődő tanulókkal történő munkálkodásra és a tanulók egyéni érdeklődésének megfelelő foglalkozások megszervezésére.

Sport

Első osztálytól kezdve lehetőséget nyújtunk tanulóinknak sporttevékenységre a legkülönbözőbb sportágakban: kosárlabda, karate, úszás, labdarúgás, akrobatikus rock and roll
Több versenyszámban, rendszeresen szerepelünk a kerületi Diákolimpián.
A harmadik és hatodik évfolyam kötelező úszásoktatáson vesz részt.

Iskolában van a kerületi iskolák közül az egyik legnagyobb hangszerválasztási lehetőség.
A művészeti iskolából kihelyezett zenetanárok tanítanak hegedülni, csellózni, zongorázni, fúvós hangszereken játszani.

Könyvtárunkban 10 ezer dokumentum (rengeteg mesekönyv, regény, lexikon) található. Rendszeresen tartunk könyvtári foglalkozásokat. Mindennap 10-14 óráig állunk a diákok rendelkezésére.

Szülők mondták

Nagyon jó irányba nevelik a gyerekeket, elfogadják hogy minden gyerek más, egyenlő félnek tekintik őket és elfogadtatják ezt a gyerekekkel is.

Az oktatás magasszintű, de a gyerekeket igyekeznek nem túlterhelni. Örülök hogy ide jár a Fiam.

Berényiné Szilágyi Bernadett

Berényiné Szilágyi Bernadett

Olivér mindig visszahúzódó kisfiú volt. Kicsit aggódtam is, hogy hogy fogja megállni a helyét a teljesen új közösségben, az új kihívások közepette, amikor iskolába kerül. Majd eltelt a szeptember, az október, a november, és azt vettem észre, hogy az én kisfiam, mint a pillangó kibújt a bábjából, és olyan felszabadult és boldog az iskolában, mint még soha előtte. Falta a tananyagot, imádta az osztálytársait, a tanító néniket. Otthon hobbiból állandóan betűket másolt. ​Hihetetlen felemelő érzés volt végigkísérni ezen az átváltozáson, nagyon hálás vagyok az őt terelgető pedagógusoknak, hogy ekkora bulivá varázsolták számára az iskolát!

Balázs Dóra

Balázs Dóra

Gyerekbarát iskola. Tele minőségi programokkal, amit a tanáraink lelkes hozzáállása, még jobbá tesz. Tomi fiam még csak fél éve jár az intézménybe, de a sok mosoly és szeretet, amit kapott, mindennap feltölti a lelkét, energiával. A nyáriszünetben elhangzott mondat a gyerkőcöm szájából mindent elárul a suli sokszínű szellemiségéről: “Kár, hogy most nincs iskola!”

Ács Erika

Ács Erika

Amikor a XV. kerületbe költöztünk, olyan iskolát kerestünk, amelyik gyerekközpontú, CSALÁDIAS hangulatú, nem “gyerekgyár”. Molnár István által vezetett intézményben találtuk ezt meg. Nem csalódtunk!

Őri Judit

Őri Judit

Széll Zsanett és Széll Anita anyukája

2002-ben iskolát kerestünk fiam számára (Virág Benjamin), olyat, ahol biztosan jól fogja magát érezni. Így bukkantunk rá a Károly Róbert Általános Iskolára. Nagyon kedves, szimpatikus tanítópárosra leltünk.

Virág Gabi

Virág Gabi

A pedagógusok odaadó munkája mellett a legjobban azt szeretem ebben az iskolában, hogy egészében is egy rendkívüli és összetartó közösséget alkot.
Ez elképzelhetetlen az iskola nyitottsága és a vezetés rálátása, valamint a pedagógusok szülőkkel való szoros együttműködése nélkül.
Számomra ez nagyon fontos szempont volt, mikor úgy döntöttünk, hogy ide íratjuk a gyermekeinket.

Zsárecz Mónika

Zsárecz Mónika

Beiratkozással kapcsolatos kérdések

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, de legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Az a  gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

 1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 2. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 3. A szülő személyi- és lakcímkártyája
 4. Születési anyakönyvi kivonat
 5. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya
 6. Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői vélemény
 7. Igazoló lap az oktatási azonosító számról (az óvoda állítja ki )

Nem, a gyermeknek nem kell jelen lennie a beiratkozáskor. Szülő vagy gondviselő a gyermek jelenléte nélkül is intézheti a beíratást.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését  követően közös szülői felügyelet   hiányában is együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő  felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette.

A beiratkozáshoz mindkét szülő jelenléte, vagy tanúkkal hitelesített írásbeli nyilatkozata szükséges!

A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, ha a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg, a szabad mozgás  és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel   rendelkezik. A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe   történő felvételénél igazolni kell.

A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai  nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

 1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 2. Lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 3. A szülő személyi- és lakcímkártyája
 4. Születési anyakönyvi kivonatot
 5. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya
 6. Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői véleményt
 7. Igazoló lap az oktatási azonosító számról (az óvoda állítja ki )

Ha kérdése van, az alábbi űrlap kitöltésével felteheti.

Név (kötelező)

Email (kötelező)

Tárgy (kötelező)

Üzenet (kötelező)