„A parázs akkor tud lángra lobbanni, ha megfelelő helyre esik.”

Gyarmathy Éva

Mit teszünk a tehetségeinkért?

Pedagógiai programunk egyik kiemelt célja tanulóink képességeinek, tehetségének felismerése, fejlesztése. A Pedagógiai Programunkban foglaltak szerint tanulóink tehetséggondozása széles körben, komplex módon zajlik.

Iskolánk kiemelten kezeli a differenciált képességfejlesztést, ezen belül a tehetséggondozást.

Megpróbálunk minden tehetségígéretet felfedezni és fejleszteni leginkább a Gardneri felosztás szerinti intelligencia területeknek megfelelően a nyelvi területen és az interperszonális területen. Pedagógusaink elhivatottak, a kompetencia alapú oktatás elkötelezett hívei. Valljuk, hogy a tanulókat minél többféle inger kell, hogy érje, ezért sok közös iskolai szintű programot szervezünk. A tanórán kívüli foglalkozások mellett a differenciált óraszervezéssel is segítjük a tehetségek kibontakoztatását, fejlesztését. Nem ritkák a projekt hetek, téma napok. Törekszünk az adaptív oktatás megvalósítására.

Diákjaink az iskolai, kerületi és területi versenyeken indulnak, melyekre tehetséges tanulóinkat tehetséggondozó foglalkozások keretében és a tanórákon, differenciált módon készítjük föl. Évekig helyet adtunk a Zrínyi Matematika verseny Pest megyei régió területi fordulójának. A kerületi szintű Károly Róbert vers- és prózamondó versenyt évtizedek óta iskolánk szervezi.

Évente több tehetségnapot tartunk: kerületi vers- és prózamondó verseny, karácsonyi gyertyagyújtás (műsor), Károly Róbert Gála, Ki mit tud?

Ezeken kívül is rengeteg szereplési lehetőséget biztosítunk diákjainknak, ahol nem csak a legtehetségesebbek mutathatják meg, próbálhatják ki, mire képesek: Károly Róbert Hét megnyitó műsora, KERT hét megnyitója, iskolarádiós szereplések stb.

Valljuk, hogy a tehetség leginkább a megfelelő környezetben mutatkozik meg. Ezért törekszünk iskolai szintű projekt heteinkkel és napjainkkal (családi nap, könyvtárak éjszakája, KERT-hét, központi témahetek, osztálykeretek közti témanapok és –hetek) minél több alkalmat teremteni tanulóink teljes személyiségének formálására, nagy hangsúlyt helyezve az interperszonális terület fejlesztésére, mert úgy érezzük, hogy a digitális kor bennszülött gyermekeinek talán ez az egyik nagy hiányterülete.

Fontosnak tartjuk a tanulói önmegvalósítást, a személyiségfejlesztést. Ehhez a jól felszerelt könyvtárunk és lelkes könyvtáros kolléganőnk minden segítséget megad.

Igyekszünk változatos foglalkozásokat kínálni, ahol tanulóink érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően választhatnak. Jó kapcsolatot ápolunk a Hubay Jenő Zeneiskola tanáraival és vezetőjével. Intézményünk helyet biztosít a kihelyezett zeneóráknak, mert teljes személyiség fejlesztés elképzelhetetlen lenne a zene áldásos hatása nélkül.

Hosszú évek óta iskolánkban tart edzéseket a BLF (Budapesti Legyőzhetetlen Feketék) kosárlabda csapata, melynek sok diákunk lelkes tagja.

Szintén iskolánkban tart táncórákat a Palota Dance, ahol sok kisgyerek tanul táncolni. Versenyeken vesznek részt, és gyakran érnek el dobogós helyezéseket.

Sportolási lehetőségeket kínálunk diákjainknak különböző sportbemutatók szervezésével is.

A tehetségazonosítás során alapvetően a Dr. Gyarmathy Éva által képviselt szemléletmódot érezzük leginkább magunkénak, miszerint a teszt-eredmények mindent eldöntő figyelembevétele helyett a tehetséggondozásba ágyazott azonosítást tartja a legszakszerűbbnek. A tehetség címke önmagában káros és kerülendő.

A kisiskoláskorban még csak tehetségígéretekről beszélhetünk, akik számára az oktatásunk megfelelő táptalajt kell, hogy biztosítson. Igyekszünk pedagógiai és pszichológiai módszereket egyaránt alkalmazni. Tudjuk, hogy a tehetséges tanulók felismerésében sokféle vélemény figyelembe vétele fontos, sok személy közös tevékenysége vezethet oda, hogy egy tanulóról biztosan állíthassuk, hogy tehetségígéret, illetve tehetség. A diákok komplex, széles körű megismerését a következő személyek bevonásával végezzük: tanári jellemzés, iskolapszichológus, szülők, tanulótársak. A következő módszereket alkalmazzuk: tulajdonságlisták, tesztek és felmérések, kérdőívek – érdeklődés térképe, jellemzések, MATALENT mérés, Tehetségkapu kérdőívek.

A tehetséggondozás leggyakoribb iskolai formái közül mi leginkább a gazdagítás- dúsítás gyakorlatával élünk, melyet mind a tanórákon, mind a tanórán kívüli iskolai programok során valósítunk meg.

Tantestületünk teljes létszámban felvállalta a tehetségek gondozását, fejlesztését, melyet igyekszünk valódi kihívásként kezelni, és legjobb tudásunk szerint fejleszteni a kezünkbe adott tehetségígéreteket.