Kollégáink

Igazgató

Kőszegi Árpádné
igazgató, intézményvezető

Vezetőség

Bognár Károlyné
igazgatóhelyettes
Somogyvári Péter Albertné
igazgatóhelyettes, tanító

Tanáraink

Daoudné Farkas Margit
történelem, informatika
Deákné Oláh Marianna
matematika, kémia
Farkas Gábor
földrajz, biológia, természetismeret
Klinkóné Kovács Katalin
testnevelés
Magineczné Váradi Éva
mesterpedagógus - magyar
Nagy-Király Ildikó
ének-zene
Orbán Mónika
német, földrajz
Rajszki György
testnevelés
Rózsa Ferencné
angol, történelem
Ruttkayné Lukács Mária
német
Szabó Anita
Szűcsné Buczkó Éva
történelem, etika
Schiefnerné Ujhelyi Andrea
matematika, fizika
Tánczos Erzsébet Krisztina
magyar, angol

Tanítóink

Dávidné Haász Erika
tanító
dr. Ujszászi Andrásné
tanító
Gárdonyiné Balog Ágota
tanító, ének
Heim Veronika
tanító, informatika
Kerekesné Tőrincsi Krisztina
tanító, ének
Ledóné Zeke Anikó
tanító
Ludányi Csilla
tanító
Molnárné Major Zsuzsanna
tanító, testnevelés
Németh Gábor
tanító, vizuális kultúra
Rózsa Éva Anna
tanító
Szőllősy Anna
mesterpedagógus
Vágvölgyi Ferenc
tanító, testnevelés
Vass Szilvia
Zsótér Andor
tanító, közművelődés-szervező

Nevelő – oktató munkát segítők

Ács Albert
karbantartó
Balogh Andrea Anka
Berkane Samírné
takarító
Bódi Brigitta
takarító
Csörgő Anett
gyógypedagógus
dr. Fodor Józsefné
fejlesztő pedagógus
Erki Zoltán
portás
Lászlóné Gellér Adrienn Rita
iskolatitkár
Ludvig Csaba
pedagógiai asszisztens
Német Jánosné
takarító
Preiszler Judit
könyvtáros
Rapainé Gábeli Katalin
Salgó Norbert
kertész
Sáromi Péter
portás
Zombori Zsófia
iskolapszichológus
Varga Gergely
rendszergazda

Az iskola kutyája

Masni
négylábú asszisztens

Vidám, barátságos négylábú, akire mindig lehet számítani, ha egy kis labdakergetésről, fogócskáról van szó. 🙂