Aktuális
Egy hír, aztán a döbbenet, majd a néma csend…

Egy hír, aztán a döbbenet, majd a néma csend…

Két hírt kaptam az elmúlt napokban az általam tisztelt és igen nagyra becsült kollégámról, Mariannáról. Az első arról szólt, hogy őt is megfertőzte korunk pestise, a koronavírus, s kórházba került. Ez a hír még okot adott a bizakodásra, a reményre, arra, hogy fel fog...

bővebben
In Memoriam Deákné Oláh Marianna

In Memoriam Deákné Oláh Marianna

Drága Marianna! Elmentél. Végleg távoztál közülünk. Itt hagytál minket. A családodat, a barátaidat, a kollegáidat és azt a sok, téged szerető és tisztelő diákot, akiket hosszú éveken át neveltél, oktattál, tanítottál. Segítetted őket a bajban, és együtt örültél velük...

bővebben
Beiratkozás

Beiratkozás

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt...

bővebben

Végleges digitális intézkedési terv

Intézményi intézkedési terv digitális oktatás esetére § Az intézkedési terv hatálya (1) A jelen intézkedési tervet minden olyan esetben alkalmazzuk, amikor a hagyományos jelenléti oktatás helyett digitális oktatás keretében zajlik a nevelő-oktató munka az iskolában....

bővebben
Házirendkiegészítés

Házirendkiegészítés

A járványügyi helyzetre való tekintettel a következő szabályok betartása szükséges: Az iskola közösségi terein maszk viselése kötelező, ezt helyesen kell használni (szájat, orrot eltakarva) A pedagógus utasítására a tanórákon, egyéb foglalkozásokon is elrendelhető a...

bővebben

Változás az iskolai bejárásban

Tisztelt Szülők! Eddigi tapasztalataink alapján a Bogáncs utcai kapun történő bejárás nagyon balesetveszélyes, ezért a tanulóink biztonsága érdekében a következő változtatások lesznek 2020. szeptember 29-től, keddtől: A Bogáncs utcai kaput nem nyitjuk ki, helyette az...

bővebben

Iskolai érkezés és távozás rendje

Tisztelt Szülők! Az első hét tapasztalatai alapján az iskolába érkezés és az iskolából való távozás rendje 2020. szeptember 7-től (hétfőtől) a következő szabályok szerint alakul: Reggel 7 órától - az eddigiek szerint – az alsósok a Bogáncs utcai kapun (udvaron) át...

bővebben