Etika, hittan

Tantárgynévváltozás

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/B. 10) értelmében az iskola a tanügyi dokumentumaiban az erkölcstan helyett az ETIKA megnevezést használja 2017. április 28-tól.
A névváltozás nem érinti a tantárgy pedagógiai és tartalmi részét.

A témák, mind az Etika, mind a Hit- és erkölcstan tartalmát tekintve az önismeretre, a jó és a rossz közötti különbség felismerésére, a test és lélek harmóniájára, a hazaszeretetre, a lelkiismeretességre, az európai vallások és kultúrák (benne a magyar), megismerésére, erősítésére nevelnek.

Az iskolánkba jelentkezett egyházak képviselői:

Magyar Katolikus Egyház:

Budapest- Rákospalota-Kertváros-Árpád-házi Szent Margit plébánia
Tóth Zoltán Fülöp plébániai kormányzó
1151 Budapest Károlyi Sándor út 105.
szentmargitplebania@gmail.com
Tel:307-6510 ill. 06-20-242-6682

Rákospalota-Óváros Református Egyházközösség:

Hekli Katalin lelkész
1151 Budapest, Kossuth utca 1.
rp-ovaros@bpeszak.hu
Tel.:06-30-690-8434

Rákospalotai Evangélikus Egyházközösség

Ponicsán Erzsébet lelkész
1152 Budapest Régi Fóti út 73.
rakospalotaiev.gyulekezet@gmail.com
Tel.:06-20-8224-699

Hit Gyülekezete

MAZSIHISZ

Unitárius