Ökoiskola

Fenntarthatóságra nevelés
a Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskolában

„Nem a Föld tartozik az emberhez, hanem az ember a Földhöz.
Minden mindennel összefügg. Ami a Föld sorsa, az a fiainak is a sorsa”
(Seattle indián törzsfőnök)

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a Fenntarthatóságra nevelésre. A fenntarthatóság a nevelés-oktatás minden szintjén és minden formájában megjelenik. Olyan értékrendet képviselünk, mely a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységeinket vonzónak és a jövő szempontjából értékesnek, elfogadhatónak tekinti.

Célunk: környezettudatos állampolgárok nevelése, a környezeti ismeretek, az értékrend és az etikai ítélőképesség, attitűdök, készségek és képességek fejlesztése, a kritikai gondolkodás, a konfliktusok megfelelő kezelése, a személyes életviteli, egészségvédelmi szokások alakulását meghatározó döntések meghozatala. Célunk a szemléletformálás: a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a nevelő-oktató munka során.

Kiemelt célunk és feladatunk a természeti-, környezeti-, egészségvédelmi- nevelés. Ennek kapcsán a környezettudatos gondolkodás kialakítása, a környezeti károk megelőzésére való törekvés. Az újrahasznosítás korunk egyik legfontosabb szükséglete. Számos tevékenységünkben megjelenik ez az elem.

Lényeges szempont, hogy a tanulók és a szülők valamennyien kapcsolódjanak be a különböző fenntarthatósági programokba, projektekbe, és képviseljék a fenntartható fejlődést, mely tovább erősítheti az eddig már kialakult jó partnerségi viszonyt. Ehhez kapcsolódik az élményközpontú tanulás biztosítása, melyre pedagógiai munkánk során folyamatosan törekszünk.

„A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember megtanulhatja, hogy a világnak van értelme, a természettel való közvetlen kapcsolat.”
(Konrad Lorenz)

Tanítási órákon és tanórákon kívül is számos módon közelítünk a környezetvédelem, a környezeti nevelés, az egészségvédelem felé.
Iskolánkban mindig is fontos volt a környezetvédelmi tevékenység. Komoly és értékes kísérletek folytak néhány évvel ezelőtt a természetes és az épített környezetünk világában.

„Fogadj örökbe egy patakot” címmel sok évvel ezelőtt a Szilas-patak védelmében komoly megfigyelő és kutató munka folyt. Ennek a munkának is köszönhető, hogy a Csömöri- tó és környéke védetté lett nyilvánítva.
Részt vettünk egy nemzetközi „Air Pollution” projektben, melynek során a környék légszennyezettségét vizsgáltuk a gyerekekkel. A Hulladékhasznosító (régi nevén: HUHA) kéményébe szerelt „füstgázmosó szűrő” felszerelésében nagy része volt az iskola által végzett kísérleti kutatás eredményeinek.
Sok éven át rangos, dobogós, nemegyszer első helyezést értünk el a Föld Napja tiszteletére megrendezett kerületi környezetvédelmi vetélkedőkön.
Több pályázatot készítettünk. Az egyik ilyen pályázaton 1millió forintot nyert iskolánk, mely összegből a természettudományos tantárgyak tanításához vásároltunk különböző taneszközöket. Az iskola zöldítésére benyújtott pályázaton nyert pénzösszegből részleges lefedettséggel füvesíteni tudtuk az iskola udvarát, fákat, bokrokat, virágokat ültethettünk.

Egyéb pályázatokon sporteszközöket, informatikai eszközöket nyertünk.
A többi kirándulás mellett iskolánk valamennyi tanulója számára egyidejűleg kirándulást szerveztünk Ipolytarnócra (tanösvény túra).
Minden évben erdei iskolát szerveztünk a tanulóknak.

Kiemelt ökofeladataink között szerepelt többek között:
„Amit a szelektív hulladékgyűjtésről tudni kell”
„Amit az újrahasznosításról tudni kell”
„Amit a növényvédelemről ismerni, tudni kell”
„Vigyázzunk az állatokra!”

Az iskola védnöksége alá vett Karsa Ferenc szabadságharcos tiszteletére túrát szerveztünk a hős szülőföldjére, a Hernád völgyébe.
Számos irodalmi, zenei és történelmi személyiség szülőföldjét, szülőházát felkerestük a diákokkal és az iskola alkalmazotti közösségével.
Az 1999-2010-ig tartó időszakban, a Károly Róbert Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda összevont intézmény működése alatt fontos együttműködést alakítottunk ki a Kassai Egyesített Középiskolával is. Többször látogattunk el kölcsönösen az intézményekbe megismervén ezáltal az iskolákban folyó értékes munkát. A kassai diákok saját maguk által készített, környezetbarát anyagokból előállított ruhákkal kápráztatták el a magyar vendégeiket.

Szoros együttműködést alakítottunk ki a Bécs XXIII. kerületi Híd-Iskolával (Brückenschule), aminek keretében komoly projekteket (Víz projekt, osztrák víztisztító meglátogatása, országismereti programok, Bécs-Budapest projekt, iskolalátogatások, tanórák megtekintése, és még számos tevékenység zajlott. Ezek a programok egyben diákcsereprogramok is voltak, hiszen családoknál történt az elhelyezés. Ezáltal jobb lehetőség adódott a diákjainknak a német nyelv gyakorlására. Az angol nyelvet tanulók angol nyelvterületre látogattak el többnapos utazás keretében.

Hosszú éveken keresztül megszerveztük a „Kereskedők bálját”, ahol a kerület vállalkozói részvételével lehetőség nyílott az intézmény és a vállalkozói, kereskedői szféra kapcsolatainak építésére, szponzorok keresésére.
Minden év kezdetén Bernecebarátiban a diákönkormányzat és a középiskolás gólyák együtt készültek az új tanévre.

Sok nyarat tölthettek a tanulók Balatonvilágoson az önkormányzat táborában.
Nevezetesek voltak a nyári napközis táborokban iskolánk pedagógusai által szervezett három hetes ciklusok. Számos érdekes és a környezetvédelemmel, fennterthatósággal kapcsolatos programot szerveztünk a gyerekeknek. (Kézműves foglalkozások, Medvefarm látogatás, margitszigeti séták, uszodai programok, egyéb sportprogramok, vetélkedők, környezetvédelmi rajzversenyek, akadályversenyek, futárjáték, kincskeresés…)

Minden évben megrendeztük a Károly Róbert napok mellett a Környezetvédelmi heteket.

Nagyon változatos, hagyományos és új programokat csempésztünk a rendezvényekbe.

A régi idők emlékeit felidézik az évkönyvek, melyek színes, gazdag képet mutatnak az intézmény életéről.

Méltó utódokként folytatjuk a fenntarthatóság jegyében elődeink munkáját.
Hagyományaink között szerepel a Környezetvédelmi, Egészségvédelmi Rendezvénysorozat a Természetért témahét (KERT –hét), melynek keretében számos érdekes tevékenységet kínálunk a diákoknak.

Ezek többek között:
Ünnepélyes megnyitó műsor, előzetes pályázatok kiírása, előzetes kutatómunka (könyvtár- digitális platformok), plakátok, fotók, beszámolók, kisfilmek, prezentációk készítése, újrahasznosítható anyagokból különböző érdekes és ötletes tárgyak alkotása, gyümölcssaláta készítés, gyümölcsfaragó verseny, túrák, kirándulások, tanulmányi séták szervezése, családi rendezvények, fa és növényültetés, udvar virágosítása, egészségvédelemmel, elsősegélynyújtással kapcsolatos felvilágosító előadások, szolgáltatások, (vérnyomásmérés, egészséges táplálkozás), akadályverseny, sportversenyek, futárjáték,…
Az egészséges életmód kialakítását segítik az iskolagyümölcs program, valamint az intézmény épületében lévő főzőkonyha által biztosított egészséges és korszerű ételek. A különböző ételallergiás diákok számára is igényelhető a megfelelő diétás étkezés.

Legjelentősebb hagyományunk a Károly Róbert hét, mely számos izgalmas, érdekes programjával igazi színes, gazdag programkínálatot ajánl az egész iskola közössége és a szülők számára. (Ünnepélyes megnyitó korhű jelmezekben, a névadó korának megjelenítése, előzetes pályázat, a pályázati munkákból kiállítás, ”Veszélyben a király!” sakkversenyek, apród- és lovagképző, akadályversenyek, Magyarok napja, projekt délután, rajzpályázat, plakát, fotó, prezentációs előadások, bemutatók készítése, kirándulások Károly Róbert nyomában, Károly Róbert családi nap, Kerti-parti, gála…)

Harmadik éve szervezzük meg az olvasóvá nevelés segítése céljából a Könyvtárak éjszakája programunkat. Ez óriási élmény az előzetesen pályázatot benyújtó és az elnyerő diákok számára. Az izgalmas és rendkívül tartalmas feladatok örök életre szóló élménnyel gazdagítják a tanulókat. Minden évben csempészünk bele fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat, elemeket pl.: kupak kép készítés, egészséges ételek vacsorára és reggelire (ügyelve az ételallergiás diákokra).

Hagyományaink sora kibővült a Fenntarthatósági témahéthez és a PÉNZ7 témahéthez való csatlakozással.

A Fenntarthatósági témahéten a központilag javasolt órák, foglalkozások megtartásán kívül érdekes vetélkedőket szervezünk a diákok számára, projektmunkákat készíttetünk velük.

A PÉNZ7-en, csatlakozva a központi témákhoz külsős szakemberek bevonásával bővítjük a tanulók gazdálkodással, háztartásvezetéssel, pénzkezeléssel kapcsolatos ismereteit. Iskolai keretek közt is lehetőséget adunk diákjainknak a pénz értékének, szerepének megismeréséhez. Játékos keretek között, kapcsolódva Károly Róbert névadónk korához, „aranyforintokat” gyűjthetnek a gyerekek, amiket aztán érdekes és számukra fontos jutalmakra válthatnak be.

Részt vettünk a Határtalanul pályázat keretében megvalósuló többnapos külhoni kiránduláson. A „Szepesség gyöngyszemei – Rákóczi” háromnapos tanulmányi kirándulás keretében a diákok Károly Róbert nyomába eredtek, és meglátogatták a nevezetes helyszíneket, melyekről képes beszámolót készítettek. E tanulmányi út során is részt vettek környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódó programokon: pl: barlanglátogatás, tanösvény túra, múzeumok és nevezetességek meglátogatása.

A következő úti cél: Erdély, a Partium: „Ady, Arany és a Bihari hegység”.
Egészségünk megóvása, a környező világ, a természetes és az épített környezetünk megismerése érdekében, a fenntarthatóság jegyében különböző, a tanév egészén átívelő programokat szervezünk a diákoknak, a bekapcsolódó szülőknek.

Ezek a következőek: szabadidős séták, kirándulások, családi napok, osztályprogramok, versenyek, szakkörök, hagyományőrző rendezvények, tevékenységek, állatkerti napok, állatotthon látogatások, tanösvény túrák, jeles napok (Föld napja, Állatok világnapja, Madarak és fák napja, Víz világnapja… ) akadályversenyek, felvilágosító előadások, könyvtári foglalkozások, tanulmányi-, kulturális-, szabadidős- és sportversenyek, Ki mit tud?, tehetségnapok, Luca napi vásárok, angol és német nyelvi programok, idegen nyelvi délutánok, nyelvi pavilonok, idegen nyelvi hagyományőrző tevékenységek (Halloween-party, Szent Márton nap és felvonulás, elsősöket váró bemutatkozó foglakozások, vetélkedők, színdarabok, egyéb nyelvi programok), leendő elsősöknek Kakó party és Csodavár programok, bütyköldék, kézműves foglalkozások, gyermeknapi rendezvények, kirándulások.

Az iskolát a szülők segítségével folyamatosan rendben tartjuk, dekoráljuk.
Gyakran tartunk tisztasági akciókat, versenyeket. Nem csak az intézmény területét tettük rendbe, hanem a település szemétszedését is többször megszerveztük.

Az iskolaudvaron fákat, növényeket ültetünk, virágokkal díszítjük a környezetünket. Régi hagyományt elevenítettünk fel az utóbbi években: az elballagó nyolcadik évfolyamos diákok fát ültetnek az udvarra, és a gondozását az itt maradó negyedik évfolyamos diáktársaikra bízzák.
A mindennapos testnevelés bevezetésével biztosítjuk a diákok számára a mindennapos mozgást, melyet kiegészítünk sportköreinkkel, a kötelező úszásoktatással és választható egyéb sportolási, mozgási lehetőségekkel (korcsolyaoktatás, túrázás…)

Az intézmény egész területén szelektíven gyűjtjük a hulladékot, amit szelektíven szállítanak el. Komposztáló található a kert területén. Kerékpártároló áll a tanulók és az iskola dolgozói rendelkezésére. Lehetőségünk van a csapadékvíz gyűjtésére. Folyamatosan gyűjtjük az elemeket, a kupakokat és több éven keresztül gyűjtöttük a PET palackokat.
Karácsony előtt ruha- és játékgyűjtést szervezünk az arra rászorulóknak. Az egyik osztályunk anyák napján minden évben műsort adott az egyik idősotthon lakói részére.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a balesetek megelőzésére, az egészségvédelemre. (osztályfőnöki és szakórák, védőnői felvilágosító órák, DADA program, egészséges test, egészséges lélek, mindennapos mozgás, megfelelő higiénia, megfelelő táplálkozás).

Szoros együttműködést alakítottunk ki a Tegyünk Együtt Rákospalota Kertvárosért Egyesülettel. (TERKE) Az évek során különböző közös programokban vettünk részt. Pl.: sportpálya avató a szomszédos Vácrátót téri játszótéren, játszótér avatás a Tarpai téren, karácsonyi ünnepélyek, koncertek, gyermeknapi rendezvények, tűzoltó nap, mentős nap, növényültetés, szobanövények ajándékozása az iskolának, falfestmény pályázat.

Több projektünk van jelenleg folyamatban: pl. önkéntes, szülő által kezdeményezett udvarrendezési, kerítésfestési projekt, Zöldítő programok. Ezek keretében újabb fa- és növényültetési felajánlásokat kaptunk. Reményeink szerint rovarhotelek, madárodú építésre is sor kerülhet. Törekszünk az Ökoiskola cím elérésére, melynek feltételei véleményünk szerint biztosítottak.

Iskolánk különösen nagy gondot fordít a madarak védelmére. Madáretetők kihelyezésével biztosítjuk a téli időkben a madarak ellátását. Ezeket az etetőket tanítványaink, illetve az iskola karbantartója készítette. Már visszatérő vendégként jelenik meg olykor-olykor a gyerekek nagy örömére egy vagy több bagoly az iskola udvarán.
Az egyik tanteremben akvárium működik. A gyerekek feladata az akvárium lakóinak gondozása, etetése.

Kísérletet végeztek az elsős gyerekek. Megfigyelték iskolai körülmények között egy lepke kifejlődését.

Mindannyiunk kedvence az iskola kutyusa, Masni, aki egy szeretnivaló, nagyon jól nevelt, kedves kis barát.

Iskolánkban működik a Bogáncs Utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány, mellyel folyamatos az együttműködés.

A kollegák számos érdekes programot szerveztek az évek során.

Néhány közülük:
Gesztenyenap, Almaprojekt, Utazoo Minizoo előadás, Madártani Intézet munkatársainak előadásai, bemutatói az iskolában, kutyaiskolai bemutatók, kisállat kiállítások, Ügyes kezek szakkör, papírgyűjtés, rajzversenyek, üzem és gyárlátogatások, múzeumlátogatások, hagyományőrző foglalkozások, Mesélő tarisznya, (Hagyományok Házának kihelyezett foglalkozásai), Szamos Marcipán foglalkozás ( nyuszi készítés), néptánc tanulás, Planetárium, tanulmányi kirándulások, Liszt Ferenc Repülőtér, Szentendre- Skanzen, Visegrád, Budakeszi Vadaspark, Eger-Szilvásvárad, Fót – Öreghegy tanösvény, Dunakeszi, Püspökhatvan, Agárd, Velence, Visegrád, Ópusztaszer, Királyrét, Eger, Egerszalók, Lengyel-Anna Forrás, Holdvilág-árok, Budai hegyek, Balaton-felvidék, Börzsöny kisvasút, bécsi kirándulás, Veresegyházi Medvefarm, Magyarkút, Csodák Palotája, katasztrófavédelmi verseny, rajzversenyek, takarítási és iskolaszépítési akciók, állatkerti bemutató foglalkozások, nyílt órák, NOÉ Állatmenhely látogatása, ajándék kutyatápszer és takaró gyűjtés, kutyaszépségverseny, tematikus osztályprogramok, klubdélutánok, bálok, múzeumi, pedagógiai célú foglalkozások, szakkörök pl. Természetbúvár, sportkör, Mozdulj és Mozgásban, Kalandozások Budapesten, Média, Kötözködő, Észpörgető, Társasjáték, fővárosi karácsonyfa díszítési verseny környezetbarát anyagokból, Károly Róbert lovagkosara, egészséges alapanyagokból készült sütemények „süti-sütő” versenye, erdei iskolák, táborok, Világűr kiállítás, Afrika vetélkedő, Európai Uniós vetélkedő, kerülettörténeti vetélkedők, Komplex művészeti versenyek, kőzet- és kisállat kiállítások, szüreti bálok, látogatások a víztisztítóba, a hulladékhasznosítóba, töklámpa faragás, makett készítés, (egész falu, hidak, Károly Róbert kori települések, sakktábla figurákkal… ), kerületi séták ……

A diákönkormányzat az elmúlt évek alatt számos programmal járult hozzá a környezetvédelemre, fenntarthatóságra neveléshez, a hagyományok megőrzéséhez, a tanulók érdeklődésének megfelelő programok szervezéséhez.
Néhány ezek közül:
– Károly Róbert napi rendezvényen a főzőverseny keretében a Diákcsemege Érem odaítélése
– Hosszú éveken át minden évben kétszer papírgyűjtés szervezése, lebonyolítása
– Mikulás, Farsangi, Húsvéti bálok szervezésébe való besegítés
– DÖK Mikulás az óvodában
– Gyertyagyújtáskor-karácsonyfa vétele és ajándékok átadása kicsiknek és nagyoknak
– Fővárosi továbbképzéseken való részvétel (DÖK segítő tanár-diákönkormányzati vezetők)

A Diákönkormányzat minden évben koszorút helyez el az Aradi vértanúk emléktáblájánál és március 15-én a Fiumei Úti Temetőben Karsa Ferenc kopjafájánál. („A Hősök köztünk élnek”)

A szülői munkaközösség minden területen együttműködik az iskolával, a fenntarthatósághoz kapcsolódó tevékenységeinket folyamatosan támogatja. Önkéntes felajánlásokkal segítik az intézményt (tanterem festések, dekorálás, udvarrendezés, bútorok felajánlása, szállítása, programokban való részvétel, kirándulások, külsős programok alkalmával kísérés, pályázatok ajánlása és megvalósítása, egyéb tevékenységek.

Az intézmény alkalmazotti közössége maximálisan elkötelezett a fenntarthatóságra nevelés tekintetében. Saját példamutatással, követhető minta nyújtásával hiteles példaként szolgálnak a diákok számára. A pedagógusok a napi feladatok elvégzésén túl számos továbbképzésen, tanfolyamon, konferencián, rendezvényen vesznek részt. Ezzel is szélesítve látókörüket és módszertani eszközeiket a fenntarthatóságra nevelés tekintetében.

A fenntartó Észek-Pesti Tankerület az elmúlt években komoly felújításokat végzett az intézményben. Többek között energetikai korszerűsítésre került sor. Megtörtént a régi épületszárnyszárny területén az összes (közel 60 éves) ablak cseréje. Az épület alsó szintjén (a tanulók által használt helyiségekben és folyosókon) megvalósult az álmennyezet biztonságos gipszkartonra történő cseréje. A digitális oktatást segítvén kiépült az iskolában a teljes wi-fi lefedettség. A tankerülettől számítógépeket, laptopokat és tableteket kaptunk az oktatás színvonalának fejlesztése érdekében.

Mindezek a tevékenységek és programok csak egy szeletét mutatják be annak az értékes és tartalmas munkának, amit a Károly Róbert Általános Iskola közössége tesz a diákokkal és a szülőkkel, egyéb partnerekkel szorosan együttműködve a fenntarthatóság jegyében.

Kőszegi Árpád Jánosné
intézményvezető