Gyermek- és ifjúságvédelem

Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős:
Pályi Attila

Fogadó óra:
Előzetes telefonegyeztetés alapján.

Telefonszám:
06-1-307-57-39 / 202-es mellék

Helye:
Károly Róbert Általános Iskola
1151 Budapest, Bogáncs u. 51-53. (gyermekvédelmi szoba)

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében.

Dokumentum letöltése

További tájékoztatás a fontosabb segítőhelyek, intézmények elérhetőségéről

A kerületben elérhető segítségnyújtó intézmények:

A kerület intézményei

intézmény

címe

telefonszáma

Családsegítő Szolgálat 1157 Budapest, Árendás köz 4-6.

06-1-414-08-80

Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ 1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/b

06-1-410-00-01
06-1-410-30-77

Nevelési Tanácsadó 1157 Budapest, Hartyán köz 3.

06-1-410-75-13

Drogprevenciós   Alapítvány 1151 Budapest, Arany János u. 73. 06-1-306-25-84

Egyéb segítségnyújtó helyek:

telefonszolgálat

idő, (cím)

telefonszám

Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat hétköznap: 18-21 óra

06-80-505-503

Drog Stop Budapest Egyesület éjjel-nappal

06-80-505-678

Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálat hétfő és csütörtök: 15-18 óra

06-80-50-50-13

Gyermekek átmeneti otthona 1042 Budapest, Hajnal u. 15.

06-1-369-41-07