Könyvtár

„A betű gyógyít és varázsol, a betű vigasztal és dicsér, a betű segít.”

(Szabó Magda)

Nyitva tartás:

Hétfő: 10.00 – 14.30
Kedd: 10.00 – 14.30
Szerda: 10.00 – 14.30
Csütörtök: 10.00 – 14.30
Péntek: 10.00 – 14.00

A beiratkozás és a könyvtári szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

A könyvtár közel 10000 dokumentummal áll az olvasói rendelkezésére.

Tanulóink aktív könyvtárlátogatók

Kiemelt feladatunk a forrásalapú ismeretszerzés technikáinak megismertetése, alkalmazásának gyakorlása. A könyvtárhasználati órák célja, hogy a tanulók elsajátítsák a könyvtárhasználati ismereteket, képessé váljanak az információk hatékony kezelésére, a kritikus gondolkodásra, fejlődjön a tanulók olvasási – tanulási – problémamegoldó képessége.

Az önálló ismeretszerzés képességének egyre nagyobb szerepe van az életünkben, az információkeresés, feldolgozás technikájának, módszereinek elsajátítása nélkülözhetetlen az élethosszig tartó tanulás korában.

A lexikonok, szótárak, enciklopédiák használata sok-sok gyakorlást igényel, feltételezi a betűrend biztos ismeretét, meg kell tanulnunk, hogyan keresünk bennük, mi az élőfej szerepe, hogyan használhatók a mutatók, (pl. tárgymutató), mit jelentenek a rövidítések.

A felső tagozatosok megtanulják a könyvtári ábécét, a könyvek raktári és szakjelzetét, a katalógus használatát, megismerkednek az ETO felépítésével, rendszerével, a tárgyszó alapján történő keresés technikájával.

A versenyekre, kiselőadásokra, beszámolókra készülve tanulóink megismerik a főbb dokumentumok információs értékét, gyakorolják az anyaggyűjtés módját, a forrásfeldolgozás technológiáját, a jegyzetelés technikáját, a lényegkiemelést.

Az állomány számítógépes feldolgozása a Szikla integrált könyvtárkezelői rendszerrel történik. Ez az adatbázis segíti a sokoldalú keresést, a könyvtárközi kölcsönzéseket.