Beiratkozás

Home / Beiratkozás

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg.

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet (A körzetes iskola az állandó lakhely szerint értendő.)

Ha a szülőknek (apa és anya) / gondviselőnek nincs eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi 2020. április 28-ig. A körzetes iskolába történő beiratkozási szándékát kérjük, erősítse meg az intézmény felé.

Amennyiben a gyermek rendelkezik nevelési tanácsadóból vagy szakértői bizottságtól származó szakvéleménnyel, kérjük, azt is csatolja a feltöltendő dokumentumokhoz, vagy küldje el elektronikus formában a lenti címre. (A kitöltendő nyomtatványok az iskola honlapján a Közérdekű – Beiratkozás – Beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok résznél találhatók meg, illetve papír alapon az iskola portáján hozzáférhetők.)

A könnyebb ügyintézés érdekében kérjük a Kedves Szülőket, hogy jelezzék szándékukat, ha gyermeküket másik iskolába szeretnék íratni.
Ha a körzetünkbe tartozó gyermek a 2020/21. tanévben mentesül a tankötelezettség alól, kérjük az erre vonatkozó igazolást intézményünkbe lehetőleg elektronikus úton eljuttatni.

Online beiratkozás az első évfolyamra

https://eugyintezes.e-kreta.hu

– Ha már van a szülőnek / gondviselőnek belépési jogosultsága a KRÉTA-rendszerbe (testvér már jár ide):
belépés – e-ügyintézés – beiratkozás általános iskolába (adatok megadása, dokumentumok feltöltése)
– Ha nincs belépési jogosultság:
regisztráció – ügyintézés indítása – beiratkozás általános iskolába (adatok megadása, dokumentumok feltöltése)

Ha bármilyen kérdésük van, a következő email címre írjanak: beiratkozas@karoberto.hu
Ugyanide küldhetnek bármilyen, a beiratkozással kapcsolatos egyéb információkat is.

Hívhatnak bennünket telefonon is: 1-307-5739

Papír alapú, személyes megjelenést igényló beiratkozás csak különösen indokolt esetben lehetséges, előzetes szándéknyilatkozat megtétele utáni előre egyeztetett időpontban. Ebben az esetben egyszerre csak egy szülő (1 fő) tartózkodhat a beiratkozás helyszínén.

KÉRJÜK A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY A KRÉTA RENDSZER HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS DÁTUMAIT MINDENKÉPPEN TARTSÁK BE.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választ, abban az esetben jelentkezési kérelmet kell benyújtania a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
• nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy
• állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító iskola .
• a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító iskolába kívánják beíratni.

Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti kötelező felvételt biztosító iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhely alapján kötelező felvételt biztosító iskolában létesül. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek, szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek kötelező felvételt biztosító iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.
Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek.

A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, intézményünk lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is.
Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására munkanapokon 8-16 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a második szakaszban a KRÉTA rendszerben történő beiratkozás során csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg.

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet (A körzetes iskola az állandó lakhely szerint értendő.)

Ha a szülőknek (apa és anya) / gondviselőnek nincs eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi 2020. április 28-ig.

Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos vagy az elektronikus megkeresést javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik. Amennyiben a gyermek rendelkezik nevelési tanácsadóból vagy szakértői bizottságtól származó szakvéleménnyel, kérjük, azt is csatolja a feltöltendő dokumentumokhoz, vagy küldje el elektronikus formában a lenti címre. (A kitöltendő nyomtatványok az iskola honlapján a Közérdekű – Beiratkozás – Beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok résznél találhatók meg.)

A könnyebb ügyintézés érdekében kérjük a Kedves Szülőket, hogy jelezzék szándékukat, ha gyermeküket másik iskolába szeretnék íratni.
Ha a körzetünkbe tartozó gyermek a 2020/21. tanévben mentesül a tankötelezettség alól, kérjük az erre vonatkozó igazolást intézményünkbe lehetőleg elektronikus úton eljuttatni.

Ha a szülő / gondviselő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beiratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy nagyon-nagyon indokolt esetben személyesen (előre egyeztetve) – az általa választott iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja. Az intézmény vezetője 2020. május 21-ig dönt a felvételről vagy elutasításról, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt / gondviselőt.

Online beiratkozás az első évfolyamra
https://eugyintezes.e-kreta.hu

– Ha már van a szülőnek / gondviselőnek belépési jogosultsága a KRÉTA-rendszerbe (testvér már jár ide):
belépés – e-ügyintézés – beiratkozás általános iskolába (adatok megadása, dokumentumok feltöltése)
– Ha nincs belépési jogosultság:
regisztráció – ügyintézés indítása – beiratkozás általános iskolába (adatok megadása, dokumentumok feltöltése)

Ha bármilyen kérdésük van, a következő email címre írjanak: beiratkozas@karoberto.hu

Ugyanide küldhetnek bármilyen, a beiratkozással kapcsolatos egyéb információkat is.

Hívhatnak bennünket telefonon is: 1-307-5739

Papír alapú, személyes megjelenést igényló beiratkozás csak különösen indokolt esetben lehetséges, előzetes szándéknyilatkozat megtétele utáni előre egyeztetett időpontban. Ebben az esetben egyszerre csak egy szülő (1 fő) tartózkodhat a beiratkozás helyszínén.

2020. január 31-én (pénteken) 16:30 óra
Kakaó party (iskolába csalogató) a kisgyerekeknek

2020. március 6-án és 27-én 17:00 óra
Károly Róbert Csodavár a kisgyerekeknek

2020. március 31-én és április 1-jén nyílt órák a leendő első osztályosok szüleinek a jövő évi első osztályos tanítóknál (az órák 8:00-9:45-ig tartanak)

2020. április 2-án 17:00 órakor
Fórum a leendő első osztályosok szüleinek

Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő leendő elsős kisgyerekeket és szüleiket.

Intézményünk pedagógusai szeretettel várják a 2019/2020. tanévre iskolánkba jelentkező leendő elsősöket és szüleiket!

Az alsó tagozaton iskolaotthonos formában tanítunk. Két tanító van az osztályban, nagyon jól összeszokott, jól együttműködő párok. •    az egyik magyar nyelv és irodalmat, készségtantárgyakat, •    a másik matematikát, környezetismeretet és készségtantárgyakat tanít.

Az iskolaotthonban tanító pedagógus nemcsak a tanítási órákat tartja, hanem gondoskodik a szabadidő tartalmas eltöltéséről, valamint a tanulók másnapi felkészüléséről is, ami az önálló tanulás keretében történik. A tanító segítségével sajátítják el a gyerekek a különböző tanulási technikákat (időbeosztás, feladatok sorrendje, szóbeli tanulás módszere). A gyerekek a felszerelést általában hétvégén viszik haza. Ez a szervezeti forma a gyermek személyiségének sokoldalú megismeréséhez és fejlesztéséhez a legnagyszerűbb!

Az első osztályok indítását optimális létszámmal tervezzük. A kötelező tantárgyak óraszáma az első évfolyamon heti 25 óra.

A gyönyörű, tágas, jól felszerelt tornatermünk lehetőséget biztosít a mozgásra, az egészséges életmód kialakítására, a különböző sportágak kipróbálására. Minden évfolyamon működik a mindennapos testnevelés. A nagy udvar, a levegőzéshez, a mozgásos játékokhoz, az izgalmas fogócskához, bújócskához nyújt teret a jó levegőn. Az iskolánk épületében található a XV. kerületi GMK által üzemeltetett főzőkonyha, amely megfelelő mennyiségű és jó minőségű ételt biztosít az azt igénylő tanulók számára.

Tanítóink többféle olvasástanítási módszert ismernek, ezek közül a szótagolásra építő / hangoztató-elemző-összetevő / módszert részesítik előnyben, mely a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő ütemű haladást tesz lehetővé.

A törvényi előírásoknak megfelelően értékeljük a gyerekeket. Első évfolyamon félévkor és a tanév végén, a második évfolyamon félévkor szöveges értékelést adunk írásban, illetve szóban folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket gyermekük iskolai életéről, tanulmányi előmeneteléről. A második évfolyam év végétől osztályzattal minősítjük tanítványainkat. Fogadóórák, családlátogatások keretében teremtünk lehetőséget a személyes konzultációra.

A lemaradó tanulók felzárkóztatásában fejlesztő pedagógus segít. Feladatuk a tanulásban lemaradók fejlesztése, illetve azoknak a részképességeknek a fejlesztése, amelyek szükségesek a tovább haladáshoz. A beszédjavítást logopédus végzi. A különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel gyógypedagógus, valamint iskolapszichológus foglalkozik.

Iskolánkban az etika mellett többféle hit- és erkölcstan foglalkozásból lehet választani. Jelenleg a római katolikus, evangelikus, refomátus, Hit Gyülezete és MAZSIHISZ hit- és erkölcstan foglalkozások működnek.

Lehetőségeink szerint különböző szakköröket indítunk, ahol mód van a érdeklődő tanulókkal történő munkálkodásra és a tanulók egyéni érdeklődésének megfelelő foglalkozások megszervezésére. Tanulmányi versenyeken induló tanítványainkat a tanórai differenciálás mellett, tehetséggondozó foglalkozások keretében készítjük fel az eredményes szereplésre. Minden kerületi versenyen képviseljük iskolánkat. A hatékony munkavégzés feltétele az egészséges életmód kialakítására való törekvés. Első osztálytól kezdve lehetőséget nyújtunk tanulóinknak sporttevékenységre a legkülönbözőbb sportágakban. Több versenyszámban, rendszeresen szerepelünk a kerületi Diákolimpián.

A harmadik és hatodik évfolyam kötelező úszásoktatáson vesz részt. A gyógytornára javasolt gyerekek gyógytornász szakember irányításával az iskolában vehetnek részt a számukra megfelelő foglalkozásokon.

Iskolánk helyet biztosít a zeneoktatásnak. A művészeti iskolából kihelyezett zenetanárok tanítanak hegedülni, csellózni, zongorázni, fúvós hangszereken játszani. Nagy jelentőséget tulajdonít iskolánk az idegen nyelv oktatásának. 2. osztálytól tanulhatják diákjaink az angol vagy a német nyelvet az előrehozott intenzív idegennyelvi oktatás keretében.

Könyvtárunkban rengeteg mesekönyv, regény és lexikon található, amire nagyon büszkék vagyunk. Rendszeresen tartunk könyvtári foglalkozásokat. Tanulóink nagyon szívesen járnak a könyvtárba, ami hasznos az olvasási képességük fejlődéséhez. A szabadidőben, a pedagógusok Budapest számos nevezetes helyére, múzeumokba, kiállításokra viszik a tanítványokat. Az osztályok rendszeresen járnak színházba, bábszínházba, a Fővárosi Növény- és Állatkertbe. A felkínált programok tárháza végtelen.

A tanórán kívüli tevékenységek közül kiemelten fontosnak tekintjük a környezetvédelemre nevelést. Tisztasági versenyeket szervezünk. Tavasszal egy teljes hetet szentelünk a természet-, a környezet- és az egészségvédelemnek, az adott korosztályoknak megfelelő izgalmas, érdekes programokkal és feladatokkal, melyek mindig hasznos élményeket nyújtanak diákjainknak.

Iskolánkra jellemző a nyitottság, a családias légkör, a szeretetteljes, biztonságos, igényes, szép környezetben történő nevelő-oktató munka. Fő feladatunknak tekintjük az általános műveltséget megalapozó nevelést, oktatást. Nagy hangsúlyt helyezünk az alapkészségek (értő olvasás, írás, számolás) elsajátítására, a kompetencia alapú oktatásra. Fontosnak tartjuk, hogy az idejáró gyerekek jól érezzék magukat, szívesen jöjjenek az iskolába! A szülők pedig biztonságban tudhassák gyermeküket! Célunk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztésének elősegítése.

Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, hiszen a gyermekek nevelése közös feladatunk. Számukra nyílt órákat, napokat szervezünk, szülői értekezleteket, fogadóórákat, szülői fórumokat tartunk, s valamennyi rendezvényre meghívjuk őket. A Szülői munkaközösség támogató munkájára mindig számíthatunk.

Iskolánknak van a Bogáncs Utcai Iskolásokat Segítő alapítványa, amelyre szívesen fogadjuk a felajánlásokat és az 1%-ot.

Az iskolai diákfórumon, iskolagyűlésen a tanulók is elmondhatják az észrevételeiket, ötleteiket és a véleményüket.

Iskolánk életét számos hagyományos rendezvény gazdagítja. Minden ősszel megrendezzük a Károly Róbert Hetet, amelynek keretében a tanulók nagy kedvvel és lelkesedéssel idézik fel névadónk korát. Gazdag kulturális, szabadidős és sport programokat kínálunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A hagyományok között fontos megemlíteni az ünnepélyeket, megemlékezéseket, valamint az egyéb programokat (pl. Mikulás, Luca napi és húsvéti vásár, a karácsonyi gyertyagyújtás, farsangi karnevál, a Környezetvédelmi hét, sportnapok, Meseszínház, Gyermeknap, az Anyák napja, Károly Róbert Napi Vigasságok, Károly Róbert Hét, Apródképző, papírgyűjtés valamint a számos nyári tábor, kirándulások, tanulmányi, kulturális, szabadidős és sport vetélkedők.) Leendő elsőseinket szeretettel várjuk a hagyományosan megrendezésre kerülő kakaó partyn és csodavár programokon.

Nagy szeretettel várunk és fogadunk minden iskolánkba érkező kisdiákot.

Iskolánk elérhetősége: Budapest XV. kerület, Bogáncs u. 51-53. Telefonszám: 06-1-307-5739

A Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola, Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt felvételi körzetének hivatalos listája A felvételi körzetbe tartozó közterületek:

 • Acsa utca
 • Ajándék utca
 • Alag utca
 • Alagi tér
 • Állomás köz
 • Anyácska utca
 • Árokhát utca
 • Balló Mátyás utca
 • Belső köz
 • Benkő István utca
 • Bogáncs utca
 • Csákó utca
 • Csomád utca
 • Csővár utca
 • Esthajnal utca
 • Ferenczi Sándor utca
 • Géza fejedelem tér
 • Győzelem utca
 • Győztes utca
 • Harsányi Kálmán utca
 • Kanizsai Dorottya utca
 • Károlyi Sándor út
 • Kemény István utca
 • Kosd utca
 • Kovácsi Kálmán tér
 • Közvágóhíd tér
 • Közvágóhíd utca
 • Kurta utca
 • Leander sétány
 • Lenvirág utca
 • Lukácsi Sándor utca
 • Mogyoród útja
 • Morzsa utca
 • Platán utca
 • Sipos tér
 • Szántóföld utca
 • Székely Elek út
 • Szlacsányi Ferenc utca
 • Szőcs Bertalan utca
 • Tarpai tér
 • Tarpai utca
 • Töltés utca
 • Töltés tér
 • Vácbottyán utca
 • Vácduka utca
 • Vácduka tér
 • Vácegres utca
 • Váchartyán utca
 • Vácrátót tér
 • Vághó Ferenc utca
 • Veresegyházi utca

A felsorolt közterületeknél minden esetben a teljes közterület értendő!

A Károly Róbert Általános Iskola első évfolyamára jelentkezők felvétele, átvétele, illetve a sorsolással történő felvétel szabályzata

A Károly Róbert Általános Iskola (1151 Budapest Bogáncs u. 51-53.) a sorsolással eldöntendő felvétel szabályozását a

 • A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49 § -51§
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete 22.-25.§ (R)
 • 45/2014. (X.27.) EMMI rendelet 13.§( módosító rendelet)

A felvétel rendje: Ha az intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az alábbi rend szerint veszünk fel tanulókat R:24.§ (6).bek. strong>hátrányos helyzetű tanulókat ( előnyben vannak a kerületiek)

 • sajátos nevelési igényű tanulókat ( ha az intézményünk a kijelölt iskola )
 • különleges helyzetű tanulókat ha
  • szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
  • testvére az adott intézmény tanulója
  • munkáltatói igazolás alapján a szülőjének munkahelye az iskola körzetében található vagy
  • az iskola lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található

 

Abban az esetben, ha az általános iskola igazgatója valamennyi különleges  helyzetű tanuló fölvételi, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a tanulót kell előnyben részesíteni, aki a különleges helyzetek közül legalább két pontban érintett. Azonos számú föltétel esetén sorsolás útján kell a döntést meghozni.

A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre további felvételi kérelmeket is teljesíthetünk. Ha több a jelentkezési kérelem, mint a szabad férőhelyek száma, akkor a felvételről  sorsolással döntünk.

A sorsolás időpontja: A beiratkozást követő      …………………………..

A sorsolás helyszíne: Az iskola ebédlője.

A sorsolásban közreműködők: A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános. A Sorsolási Bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézmény Szülői Szervezetének képviselője, a leendő elsős tanítók, az intézmény vezetője, vagy helyettese, jegyzőkönyvvezető

A sorsolás menete: A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül, amit a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. A sorsolás megkezdése előtt a szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről , valamint arról, hogy kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy kik vannak jelen és kik maradtak távol. Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, ill. azoknak a nevét, akiket nem húztak ki ( fel kell olvasni a névsorokat ), majd ezeket is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Meg kell kérdezni a jelenlevőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás lebonyolítása során.

Értesítési kötelezettség: A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdető táblán, az iskola honlapján, ill. a beiratkozáskor értesítjük a sorsolás időpontjáról, helyszínéről. A szülőket írásban (tértivevényes levélben ) értesítjük a sorsolás eredményéről. Az elutasítással kapcsolatos döntést HATÁROZAT-ba kell foglalni. Abban fel kell tüntetni a sorsolás eredményét és a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását. (Lásd: A jogorvoslat rendje pontot ).

A jogorvoslat rendje: A felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője hoz döntést. ( Köznevelési tv. 37.§ 38.§ és 40.§ )

A szabályzat közzététele: A szabályzatot az érintettekkel a következő módon ismertetjük:

 • Hirdető táblán való közzététel
 • Beiratkozáskor, a kérvény beadásakor való figyelemfelhívás, bemutatás
 • A honlapon való közzététel

Tanulóinknak kompetencia alapú oktatást biztosítunk:

 • Előtérbe helyezzük a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazható tudást.
 • Változatos módszerekkel aktív részesévé tesszük a gyermekeket az ismeretszerzés folyamatában.
 • Az alapfeladatokon túl kiemelt feladatunk a logikai gondolkodás fejlesztése.
 • Lehetőséget biztosítunk a művészeti nevelésben, a zenetanulásban, a sportban való részvételre. / Az érdeklődő gyermekek a Hubay Jenő Zeneiskola kihelyezett tanáraitól tanulhatnak hangszeren játszani. /
 • Az iskolaotthonos rendszer lehetővé teszi a tanórák és a szabadidős foglalkozások egymásra épülését.
 • A számos program szervezésével a szabadidő hasznos eltöltésére neveljük diákjainkat.
 • Valamennyi osztályban szótagoló-hangoztató-elemző módszerrel tanítjuk az olvasást.
 • Előtérbe helyezzük a tanulás tanítását, a kooperatív tanulási technika alkalmazása mellett a drámajáték, a projektoktatás is helyet kap.
 • Nagy hangsúlyt helyezünk a tehetséggondozásra.
 • A felzárkóztatásban logopédus, fejlesztőpedagógus segít.
 • Iskolapszichológus segíti a munkánkat.
 • A gyógytestnevelés helyben biztosított.